BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Nabo-møde ved søen om naturformidlingshytte

03-04-2019Et par timer før Teknik- og miljøudvalget i går drøftede en ansøgning fra Broager Udviklingsforum om at bevilge penge til et naturprojekt ved Loddenmose i Broager, mødtes Forum og naboerne til søen. Ansøgningen er imødekommet. 250.000 kr. er afsat til at opføre en hytte/hus og en lille bro.

Etablering af naturformidlingshytte ved Loddenmosen er til brug for byens borger og institutioner. Hytten vil være en åben bygning med plancher, langbord, en aflåst grejbank og en lille bro ud i mosen.

- Vi har ikke lagt os fast på, hvor huset skal opføres, understregede Daniel Staugaard på Udviklingsforums vegne. Derfor gik medlemmerne af Loddemoses Venner også søen rundt for sammen med Forum at se på mulige placeringer. Fire steder omkring søen synes der at være muligheder, hvis ellers kommunen kan godkende det.

Naboerne til søen vil derfor nu drøfte, hvilken placering de allerhelst ser, og give Broager Udviklingsforum besked, om muligt før projektets initiativtagere drøfter det videre forløb og en konkret placering med kommunens tekniske forvaltning.

Etablering af hytten med en grejbank kræver en ansøgning til Sønderborg Kommune for at opnå de påkrævende tilladelser. Derfor vil der også senere i processen - som reglerne tilsiger - blive igangsat en egentlig nabo-orientering.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk