BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Navnlig vandværks-navne

23-06-2021


Walther Jacobsen er indstillet som ny formand.

Næstformanden og sandsynligvis den kommende formand i Broager Vandværks bestyrelse, Walther Jacobsen, sendte 79-årige Hermann Johannsen på pension med en stor tak for indsatsen og med ønsket om, at han fortsat vil glæde sig over vand – især det vand der byder lystfiskeren på mange fisk. Og til erstatning for et rygerum fik han overrakt lakridspiber…

Som nyt medlem af bestyrelsen i vandværket valgtes Ingolf Nielsen, Nejs Møllevej 8, Skodsbøl. Han har tidligere haft noget med vand at gøre, da Skodsbøl havde egen vandforsyning.

Generalforsamlingen genvalgte Walther Jacobsen og Poul Erik Nissen til bestyrelsen og John Henningsen, Ringgade 3 og Jens Tvedegaard, Skodsbølvej 64, som suppleanter.

Næstformanden ventes valgt til formandsposten for de næste to år på et kommende konstituerende møde. Han har været med i bestyrelsen i 16 år, de seneste fem år som næstformand.