BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Nu er der fire uger til at klage over, at kirkeskoven ikke længere er fredskov

22-09-2021Menighedsrådet i Broagerhar nu fået den formelle afgørelse fra Miljøstyrelsen, som har ophævet fredskovspligten for kirkeskoven i Broager. I en fem sider lang redegørelse erkender styrelsen som omtalt på broager.dk den 8. september, at det var en fejl i sin tid at pålægge fredskovspligten. Kan læses HER

Alle, som vil gøre indsigelser har nu fire uger til at indsende en klage. Ved at klikke på linket til hele redegørelsen kan du også se, hvordan der kan klages - og at det koster borgere 900 kr. at gøre det. En klage vil få opsættende karakter. Altså vil en klage betyde, at afgørelsen først er endelig, når Miljøministeriet har endeligt har behandlet klagen eller klagerne og lukket sagen.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at hvis ophævelsen af fredskovspligt medfører rydning af skov, skal rydningen meddeles til kommunen med henblik på en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM).

Med andre ord skal menighedsrådet og borgerne nu først afvente den endelige afgørelse fra Miljøstyrelsen, dernæst fredningsnævnets afsluttende afgørelse omkring indsigten til kirken, og sandsynligvis derefter en VVM-sagsbehandling i kommunen. Brugerne af skoven kan nyde den i ganske lang tid endnu, et års tid eller mere, fordi evt. fældninger først må ske i efteråret.

Miljøstyrelsen gør nemlig opmærksom på, at også artsfredningsbekendtgørelsens bestemmelser for træfældning gælder. 

Bestemmelserne har til formål at sikre at ingen beskyttede fugle eller flagermus forstyrres i yngletiden, indfanges eller slås ihjel. Det indebærer bl.a. at hule træer og træer med spættehuller kun må fældes i september og oktober måned.

Hvis der er forekomst af beskyttede fugle eller flagermus i træer, som ønskes fældet, skal der dog forlods søges dispensation fra bestemmelserne artsfredningsbekendtgørelsen.

Med andre ord, føljetonen om kirkeskoven i Broager fortsætter.

Ved at klikke på linket, kan du åbne pdf-filen med Miljøstyrelsens fulde redegørelse:

/Files/Afgoerelse_-OphAevelse-af-fredskovspligtF2_14535690_6_14535686_6.pdf