BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Nu fordeler kommunen penge til borgerinitiativer

05-10-2018


1,5 mio. til borgerinitiativer

Bystrategien for Augustenborg og Broager er fulgt op med borger-initiativer. De er til behandling på teknik- og miljøudvalgets møde på tirsdag den 9. oktober.

 

Augustenborg har indsendt ansøgninger til 24 projekter. Broager har søgt om penge til ti projekter. Samlet er der søgt om 2,9 mio. kr., heraf 843.200 kr. til de ti projekter i Broager. Men.

 

En række projekter er ikke beskrevet godt nok eller kan ventes afvist. Derfor er der 793.500 kr. til næste ansøgningsrunde i marts 2019 øremærket til Augustenborg og Broager.

 

Udover de 34 ansøgninger har Augustenborg ansøgt om en række projekter uden angivelse af økonomi. Projekterne er placeret i Augustenborg, og der ansøges om støtte til bedre toilet- og badeforhold på havnen, plads til autocampere, etablering af sundhedshus, cykelsti, renovering af dæmning, oprensning af Kaninsøen, ophævelse af vildtreservat-status af område ved Lillehav og udvidelse af Lille Havsstien. Disse ønsker vil indgå i forvaltningens generelle prioriteringer.

 

Broager får – hvis forvaltningens indstillinger følges – tilskud til kreativt værksted på Broagerhus, en ny vandrerute i Broager by, julebelysning i bymidten, et beskedent beløb til parkunderholdning og penge til en ny stationær scene på idrætsanlægget.

 

Du kan læse mere om Broagers ansøgning ved at klikke ind på Udvklingsforum øverst på siden og om kommunens behandling ved at klikke her

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk