BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Nu har Broager chancen for at blive repræsenteret i Ældrerådet

26-10-2017


Alle borgere over 60 år i Sønderborg Kommune har fået en stemmeseddel til ældrerådsvalget. Stemmesedlen skal være kommunen i hænde senest den 31. oktober. En høj stemmeprocent giver mere vægt til ældrerådets stemme. Og de to kandidater på stemmesedlen fra Broager er Ulla Hoeck Pedersen og Glendi Hvidkilde.

Det er meget nemt at stemme til ældrerådsvalget. Stemmesedlen er kommet med posten sammen med en præsentation af alle kandidater, og den kan returneres i en frankeret svarkuvert - bare den er fremme senest på tirsdag den 31. oktober.

- Det kan faktisk ikke være nemmere, og det er også meningen. Vi vil nemlig gerne have en høj stemmeprocent. Jo flere der afgiver deres stemme, jo mere incitament er der til, at byrådet lytter til det, Ældrerådet siger. Og rådet er faktisk berettiget til at blive hørt hver gang, Byrådet eller dets underudvalg behandler sager, der vedrører ældre. Der er med andre ord rigtig god grund til at benytte sit demokratiske privilegium og stemme, så Ældrerådet får et stærkt mandat, siger Ældrerådets næstformand i indeværende periode, Dorthe Sørensen, Adsbøl.

Dorthe er et af de seks medlemmer, der har valgt ikke at genopstille. Kun tre genopstiller, og dermed vil Ældrerådet under alle omstændigheder få mange nye medlemmer i den kommende periode. De tre, der genopstiller, er den nuværende formand, Karin Dalager, samt Tove Lassen og Jytte Boysen.

Der er opstillet i alt 21 kandidater til Ældrerådet i Sønderborg Kommune, og alle geografiske områder er repræsenteret. Kandidaterne er i alderen 64 til 80 år, og der er 11 kvinder og 10 mænd. Der er knapt 23.000 borgere i kommunen, der har stemmeret til ældrerådsvalget.

Stemmesedlerne kan som nævnt sendes med posten - men send i god tid, så de er fremme hos kommunen senest 31. oktober - ligesom de kan afleveres personligt hos Borgerservice i Nordborg, Gråsten eller Sønderborg eller hos forvaltningen Social og Senior på Ellegårdvej 25A, Sønderborg.

Stemmerne tælles den 2. og 3. november, hvorefter det offentliggøres, hvem der er valgt. Det nye Ældreråd konstituerer sig på sit første møde i det nye år.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk