BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Nu har de siddet i byrådet i et halvt år

17-06-2022


Arkivfoto.

Hvad laver de – de fire byrådsmedlemmer valgt på Broagerland? Det var temaet på Broagerhus onsdag. Og de fremmødte fik et godt indblik. De fire byrådsmedlemmer fortalte engageret om arbejdet i det nye byråd og efterlod et indtryk af en tæt besat kalender det første halve år af den nye byrådsperiode.

De oplever de en mødeaktivitet, der er markant mere omfattende end forventet og som udover almindelige udvalgsmøder og byrådsmøder omfatter adskillige temamøder, som især for de nyvalgte giver en dybere indsigt i udvalgsopgaverne.

-Jeg har nok deltaget i 80-90 møder siden 1. januar, fortalte Erik Krogh (V).

Senest afføder nu også kommunens spareøvelser øget aktivitet – og kritik fra Daniel Staugaard (V), som mener, at en del af forklaringen på de økonomiske udfordringer er, at der i 2021 blev lavet et valgkamps-budget med en bevidst underbudgettering. – Man vidste, at forbruget ville blive større, at udgifterne ville blive flere, end der blev afsat penge til. Det rammer os nu, sagde Daniel Staugaard.

Om sit arbejde i Natur-, Klima og Miljøudvalget oplyste han, at kommunens klimatilpasningsplaner i første omgang ikke har omfattet Vemmingbund, og at han aktivt bakker op om, at også Vemmingbund skal tilgodeses. Husejerne i Vemmingbund presser på.

Daniel Staugaard har bedt om aktindsigt i sagen om Nybøl Nor stien, der er gået en smule i hårknude, og han nævnte bl.a. indsatsen for at blive Danmarks vildeste kommune. I Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter har man fokus på verdensmålene og er godt hjulpet af – at vi har Danmarks mest ambitiøse hold naturvejledere, sagde Daniel Staugaard.

 Cykelstien er forsinket

Erik Krogh (V) fortalte bl.a., at det har taget længere tid end forventet at få de sidste ting på plads med linjeføringen af cykelstien mellem Broager og Nybøl. - Man har kontakt nu med de sidste lodsejere, men vi forventer først, at der bliver sat gang i gravearbejdet næste år, oplyste han.

De mangeartede opgaver i Teknik-, By- og Boligudvalget drejer sig bl.a. om det nye ressort på Nordals. Om kommuneplantillæg for et kommende havnebad ved Alsik og en udvidelse af Broager Sparekasse Skansen, som begge er gaver fra Bitten og Mads Clausens Fond til kommunen. Udvalget kigger lige nu også på, hvilke anlægsudgifter der skal prioriteres eller udsættes til senere, når der bliver råd til det.

F.eks. er der omfattende renoveringer af skolen i Nordborg og i Gråsten, hvor det ser ud til, at Gråsten bliver skubbet til senere. Derimod kan det ikke udsættes, at Egernsund broen får ny fuger. Det er et arbejde, der vil strække sig over 3-4 uger. Også springvandet i parken i Broager er reddet og får ny pumpe.

Erk Lorenzen oplyste i sin lydfils-gennemgang (fordi han var forhindret i at være til stede), at der kommer andre regler for at få del i de 3 mio. kr., der er afsat til frivilligt socialt omsorgsarbejde. Hidtil har nogle skullet søge. Andre har fået tildelt penge uden ansøgning. I fremtiden skal alle søge.

Han noterede, at borgernes sundhedsprofil ikke er så køn som ønsket og beklagede, at en fastfrosset aftale om medfinansiering af sygehusene faktisk tager incitamentet til at styrke forebyggelsesarbejdet fra kommunen. -Uanset indlæggelsestal betaler vi det samme. Det er virkelig et problem, mener Erik Lorenzen.

Christel Leiendecker (S) er som formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab meget tilfreds med, at udvalget endnu ikke har skullet si noget fra på aktivitetskalenderen men i stedet hidtil har kunnet nøjes med at skubbe nogle af de store ting til næste år, f.eks. en ønsket skaterbane i Gråsten, en model for tilskud til hallerne i kommunen, debatten om haltider og måske nye tilskudsordninger til ringriderfesterne. – Vi holder møde med ringriderforeningerne til efteråret, varslede Christel Leiendecker, som er politisk ansvarlig for Tour de France-afviklingen. – Det er fantastisk at opleve, hvordan foreninger og frivillige i vores kommune evner at løfte i flok.

- I Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst vil vi drøfte, hvad en velkomstpakke for virksomheder og til borgere skal indeholde, og om vi skal servicere virksomhederne på en anden måde, oplyste Christel Leiendecker.

Samarbejde på tværs

Endnu har de fire byrådsmedlemmer fra Broagerland ikke haft sager, hvor de har snakket sammen på tværs for at fremme en sag. Men det vil de gøre, når kommuneplanen skal revideres og i spørgsmålet om en samlet plan for bymidten i Broager. Alle fire vil arbejde for, at bystrategien bliver til mere end ord – og at renoveringen skal ske samtidig med Forsyningens kloakerings-arbejder.

Flere af de fremmødte kritiserede ret massivt, at kommunen ikke har tilgodeset Broager med nye byggegrunde, som det er sket i de andre mellemstore byer. Vi har ikke fået mulighed for at vækste. Har I sovet i timen?

For år tilbage havde vi ikke i Broager foreninger, der forholdt sig til byudvikling og vækst. Det har vi nu med Broager Udviklingsforum. Så jo, lokalsamfundet har nok ikke være vågen nok,  lød erkendelsen fra panelet.