BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Nu lysner det ved Skeldebro

27-01-2020Nu lysner det

Tekst og fotos - Kaj Østergaard
 

Nu hvor dagens længde er tiltaget med 1 time og 12 minutter, begynder det at lysne for den lukkede vej ved Skeldebro.

I weekenden den 17. og 18 marts 2018 blev området ramt af højvande og kraftig blæst fra østen, som gav mange ødelæggelser.

I Sønderborg blev dele af den nyrenoverede strandpromenade ødelagt under stor mediebevågenhed og nogen tid efter blev skaderne udbedret.

På Broagerland blev Gendarmstien ødelagt flere steder. Et par af stederne blev hurtigt udbedret, mens vejen ved Skeldebro blev lukket for bilkørsel, da det halve af vejen var skyllet væk et par steder.

Gendarmstien går langs med vejen i Skeldebro, så der er megen blød trafik, som dog stadig kan benytte vejen.

Tiden gik resten af 2018 uden at der skete noget, så utilfredsheden bredte sig.

For omkring 1 år siden blev der læsset mange store sten af ved Skeldebro, så nu regnede mange med at der skete noget, men ak-ak-ak.

I starten hed det sig, at Kystinspektoratet skulle godkende reparationen af vejen og en kystsikring, men 1.september 2018 overtog Sønderborg Kommune dette arbejde, og der blev lovet at vejen var klar inden turistsæsonen 2019 gik i gang, men ak-ak-ak.

Da turistsæsonen 2019 var forbi, var reparationen af vejen ved Skeldebro stadig ikke gået i gang. Nu hed det sig, at det var Sønderborg Kommunes første opgave med kystsikring for Kystinspektoratet, så det krævede noget læring for at løse opgaven.

Sønderborg Kommune har fået på puklen for den lange sagsbehandling – berettiget – men det er bare ærgerlig, når man ser at de kunne anlægge den nye cykelsti fra Dynt til Skelde, sidste år fra september til december, godt og hurtigt – endda i et efterår med rekord regn.

I den forløbne uge er arbejdet med reparationen af vejen ved Skeldebro gået i gang, så denne ”never - ending” historie, snart kan få sin ende – inden turistsæsonen 2020.

Der arbejdes på at gøre Broagerland til en frilandsby, så et fromt ønske kunne så være, at reglerne bliver enkle og effektive.

Det er jo nok ikke sidste gang, at der er højvande på Broagerland.

Og sådan var skaderne i 2018 (Foto: Kristian Pallesen)

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk