BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Ny bestyrelse i BIB

29-10-2021


Fra indvielsen af tjørnen, som desværre gik ud - og før bænken blev fjernet

Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug, BIB, har på den velbesøgte generalforsamling valgt en helt ny bestyrelse, fordi de nuværende i bestyrelsen enten er fraflyttet området eller ikke ønskede at genopstille.

Følgende stillede op og blev valgt:

Torben Thomsen, Brunsnæs Fjordvejen 36
Malene Larsen, Brunsnæs Fjordvejen 14
Jørgen Horne, Engen 2
Michael Esbensen, Brunsnæs Fjordvejen 24
Grete Martensen, Klør-Fire 4
Niel-Emil Vibenholdt, Brunsnæs Fjordvejen 34
Daniel Veng, Brunsnæs Fjordvejen 21

Følgende opstillede som suppleanter og blev valgt:

Carsten Novrup, Kaiserdom 3
Torben Christensen, Slotsvej 20

 

Den afgåede formand, Henning Rasmussen, sagde om sin egen situation og om bestyrelsens resultater bl.a.:

-Jeg er i den situation, at jeg nu i et år har været formand uden at bo i området, men kan se tilbage på 10 år, hvor der virkelig er sket noget. Ophalerplads, ”Den lille Mand”, triatlon, cykelfærge, årets landsby i Sønderborg bare for at nævne noget.

Det er jo også kun muligt med en bestyrelse, der arbejder sammen, understregede formanden.

Det blev oplyst, at den årlige affaldsindsamling blev gennemført i år. Cykelfærgen har fået sin egen foreningen og er dermed ikke længere en del af landsbylauget. En særskilt konto har været ført for færgens indtægter og udgifter. Saldoen herpå ca. 36.000,00 overføres til Cykelfærgens Venner´s nye bankkonto, og samtidig overtager Cykelfærgens Venner forpligtelserne over for broens ejer.

Der har været en tvist med Bryggergården om en fjernet bænk ved den gamle tjørn, ligesom der var en meningsudveksling om nyt læskur ved parkeringspladsen. Da sidstnævnte ikke længere er aktuelt, blev emnet lukket ned.

Kroen har tilbudt kommunen, at nyt toilet kan etableres på deres grund. Formanden nævnte endvidere, at der i den nuværendes bestyrelses tid bl.a. er blevet lavet ny ophalerplads, der er afholdt triatlon, Brunsnæs har været årets landsby ligesom tildeling en af Sønderborgs kommunes skulpturer fra den årlige skulpturuge. Cykelfærgen er kommet i gang. Afslutningsvis takkede formanden bestyrelsen med ægtefæller for det udførte arbejde.