BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Ny byggegrund i pip-kvarteret

24-01-2020


Grunden på Stærevænget er nu ryddet. (Foto: Kristian Pallesen)

Sønderborg Kommune er i gang med at kigge på arealer, som kommunen ejer, og hvor der kan bygges flere beboelser. I Broager er der en enkelt kommunal grund, som nu gøres klar til at blive solgt i udbud. Det er grundstykket på Stærevænget, som har fremstået som en lille skov i mange år. Grunden for enden af Stærevænget er det eneste areal i Broager, hvor der er "hul" til ny bebyggelse.

I denne uge er skoven på grunden fældet og træet kørt til Sønderborg, hvor arbejdsløse i beskæftigelse hos kommunen videreforarbejder det.

Og i løbet af marts, når kommunens økonomiudvalg har fastsat en mindstepris for grunden, bliver den forsøgt solgt i offentlig udbud. Mindsteprisen bliver sat i forhold til, at køberen selv skal rydde grunden for trærødder og selv skal bekoste byggemodningen og betale tilslutningsafgifter. Højeste bud over mindsteprisen bliver ejer af grunden, der ligger i hjørnet af Stærevænget og Spurvevej.

Lokale borgere mener, at der midt på grunden ligger store cementrør, som skulle sikre vandafløb fra mosen, men som brød sammen for år tilbage og førte til, at mosens tre mindre søer blev til én stor sø, som vi ser søen i dag. Og der blev lagt en ny ledning, som går ind over en parcelhusgrund på Spurvevej.

Kommunen vil undersøge påstanden nærmere, fordi det af kommunens kortmaterialet fremgår, at den sammenbrudte lednings store rør ligger ude i asfalten og ikke på selve grunden.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk