BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Ny fintælling af stemmerne til byrådsvalget

24-11-2021


Lokalt kan Christel Leiendecker være i fare, hvis der er sket fejl i optællingen.

Byrådet i Sønderborg Kommune har på grund af en valgklage besluttet at lave en fornyet fintælling af stemmesedlerne til kommunalvalget den 16. november 2021. Fintællingen sker fredag den 26. november i Dybbøl-Hallen.

Stemmesedlerne fra kommunalvalget den 16. november 2021 skal tælles igen. Det har et enigt Byråd i Sønderborg Kommune besluttet. Beslutningen er truffet efter behandling af en valgklage fra Det Konservative Folkeparti, der har ønsket en ny fintælling.
 
- Byrådet har behandlet valgklagen fra Det Konservative Folkeparti, og har på den baggrund valgt at lave en fintælling af stemmerne. Det er vigtigt for mig at understrege, at det ikke skyldes mistanke om snyd eller fejl, som vil ændre det samlede valgresultat. Der bliver udelukkende tale om en fintælling for at sikre, at resultatet endte, som vi også nåede frem til i fintællingen dagen efter kommunalvalget, siger borgmester Erik Lauritzen. 

Der var også valgklager fra byrådsmedlemmerne Peter Thomsen, Venstre, og Jan Rytkjær Callesen, Dansk Folkeparti, som begge har ønsket en ny fintælling. Klagerne omhandlede alene deres personlige stemmetal. Begge valgklager blev afvist af et enigt Byråd.
 
Valgklager skal senest indgives til kommunen syv dage efter selve valgdagen, altså den 23. november 2021. Det er Byrådet, der har kompetencen til at behandle valgklager. Det er Forvaltningens vurdering, at der ikke er sket fejl i optællingen, der kan give anledning til at antage, at en fornyet optælling vil ændre i det samlede valgresultat.
 
Fintællingen sker fredag den 26. november 2021 fra kl. 8 i Dybbøl-Hallen.
 
Forvaltningen vurderer, at den samlede udgift til en fornyet fintælling af kommunalvalget vil beløbe sig til ca. 350.000 kroner. Opgaven kræver ca. 100 tællere, og derudover skal der bruges ca. 60 timer til opsætning og klargøring til fintællingen samt fragt af valgsedler frem og tilbage til Dybbøl-Hallen.