BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Ny stationær scene på 6x14 meter i Broager

07-09-2019


Midt i billedet - ny scene på 6x14 meter.

BUI Rock har sendt kommunen forslaget til, hvor en ny stationær scene på 6x14 meter skal placeres på idrætscentret i Broager. De 300.000 kr. til scenen er i hus, bevilget fra puljen for borgerinitiativer til at udvikle Broager by.

Og nu har politikerne i teknisk udvalg givet forvaltningen grønt lys, så embedsværket kan gå i gang med at skrive et tillæg til lokalplanen for idrætscentret. Sagen er i tråd med Byrådets vision om at fortsætte den målrettede udvikling af kommunens byer med henblik på at synliggøre de enkelte byers potentiale og identitet.

Placeringen af scenen ligger uden for området i lokalplanen, der er byggefelt, og det er årsagen til, at der skal laves et tillæg til lokalplanen.

 

Sammen med ønsket om placeringen af den stationære scene søger BUI samtidig om, at det ved ændring af lokalplanen bliver muligt at etablere kunstgræsbane, lysmaster, udskiftningsbænke, tribune samt måltavle. Forvaltningen vil vurdere, i hvilket omfang disse anlæg vil kunne indgå i lokalplantillægget.  

BUI Rock i Broager arrangerer hvert år en amatørfestival samt andre musikarrangementer. Over de sidste ti år har især festivalen vokset sig større, og derfor ønsker foreningen bedre faciliteter til at afvikle arrangementerne. Derfor ansøgte BUI Rock i 2018 Puljen for borgerinitiativer i forbindelse med bystrategier om midler til at opføre en stationær scene. Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 9. oktober 2018 at tildele projektet de ansøgte midler.

Gældende kommuneplan udlægger området til offentlige formål i form af stadion, idrætshaller, fritidsklubber og lignende. Bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 10,5 meter og bebyggelse skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelser undgås.

Genevirkninger kan fx være støj fra den planlagte scene. Forvaltningen vurderer dog, at en scene, der danner baggrund for nogle få årlige musikarrangementer, ikke vil medføre støj ud over det acceptable. Opførelse af en stationær scene vil således være i overensstemmelse med kommuneplanen og det er derfor ikke nødvendigt at lave et kommuneplantillæg.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk