BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Nye krav til, hvordan vi skal håndtere vores affald

28-06-2018Med erfaringerne fra bl.a. ”pip-kvarteret” i Broager har byrådet i Sønderborg nu lagt op til, at vi skal til at håndtere affaldet mere grønt med indsamling af madaffald, en miljøkasse på skraldespanden, en beholder mere til endnu bedre sortering af genbrug. Det er blot nogle af de nye initiativer, der ligger i udkastet til en grøn affaldsplan, som byrådet nu har sendt i høring. Flere døgnåbne genbrugspladser bliver også nævnt.

Den nye affaldsplan skal gælde fra 2019 til 2030. Foreløbig har Byrådet nu sendt forslaget til planen i høring, og opfordringen til alle er at kigge på den og benytte muligheden for at komme med ideer, kommentarer og forslag. Fristen for at afgive høringssvar er den 22. august.

Du kan se forslaget til affaldsplan 2019-2030 her:.

I februar omtalte vi testen i "pip-kvarteret" i Broager, som du kan læse her

 

Det skal være så nemt som muligt

- Overskriften på den nye affaldsplan er, at det skal være så nemt som muligt for borgerne at komme af med affaldet - og at det skal kunne lade sig gøre, når det passer den enkelte, siger Aase Nyegaard, medlem af Byrådet og formand for Teknik- og Miljøudvalget - og forsætter:

- I vores ProjectZero-vision ønsker vi at være CO2-neutrale i 2029, og her spiller også en grøn og ansvarlig håndtering af vores private husholdningsaffald en meget vigtig rolle. Det er et område, hvor alle kan bidrage, og så batter det noget. Alt, hvad vi overhovedet kan genanvende, skal vi genanvende for at skabe bæredygtig vækst.

I arbejdet med at formulere forslaget til ny affaldsplan har Sønderborg Kommune inddraget Sønderborg Forsyning, kommunens landsbylaug og en række grundejerforeninger i både sommerhusområder, etageboliger og boligforeninger. I høringsperioden kan alle tage udfordringen op og komme med gode ideer og forslag til at gøre affaldshåndteringen nemmere og bedre.

Ambitionen med den nye plan er, at det skal være så nemt som muligt at komme af med sit affald og at sortere det, der kan genbruges. Planen er derfor, at mere affald hentes direkte ved hoveddøren i form af henteordninger for madaffald og farligt affald - og at man kan få reduktion i prisen, hvis man stiller sine beholdere ud i skel. Renovationskørslen skal også være bæredygtig, og derfor vil Sønderborg Forsyning og Sønderborg Kommune gå foran og investere i renovationsbiler, der kører på gas eller el.

Den nuværende genbrugsordning med én beholder med to rum erstattes med en ny ordning, hvor man får to beholdere og dermed mulighed for at sortere de forskellige affaldstyper bedre fra hinanden og dermed mindske ressourceforbruget i den efterfølgende sortering.

Samtidig lægger planen op til, at alle genbrugspladser i fremtiden bliver døgnåbne, så man kan komme af med sin affald, når det passer én bedst.

Når og hvis den nye plan godkendes af Byrådet til oktober, vil ændringerne ikke komme på én gang, men træde i kraft efterhånden. Når hele det nye serviceniveau er nået, vil det for en familie i et parcelhus koste ca. 200 kr. mere om året.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk