BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Nyt team letter vejen ud af spiseforstyrrelse

25-04-2021


Katharina Svane Handberg. (Privat foto)

Privat foto: Jeg er sikker på, at det gør min proces mod at blive fri af en spiseforstyrrelse kortere, end hvis regionen og kommunen ikke havde et samarbejde, siger Katharina Svane Handberg.

30 borgere i kommunen med spiseforstyrrelser er knyttet til et nyt team oprettet i et samarbejde mellem Sønderborg Kommune og Region Syddanmark. Det er et samarbejde der virker. 

Ambulante behandlinger og praktiske øvelser i hverdagen er ofte vejen ud af en spiseforstyrrelse.Regionen står for behandlingerne, men hvis der er behov for støtte til at lære at mestre hverdagen, skal hjælpen findes i kommunen med rehabiliteringstilbud i socialpsykiatrien. Og den fælles indsats i det tværgående team får roser med på vejen af i hvert fald én af patienterne.

Rart med opbakning fra begge sider

Katharina Svane Handberg oplever, at samarbejdet mellem Region Syddanmark og Sønderborg Kommune gavner hendes proces frem mod at blive fri af en spiseforstyrrelse.

- Det, at være en del af et samspil mellem to instanser, har gjort behandlingen mod min spiseforstyrrelse mere intens. Der bliver bakket op fra begge sider, og de emner, jeg arbejder med via kommunens team for spiseforstyrrelse, har også været emner i behandlingsgruppen i lokalpsykiatrien. Det har været en win win-situation for mig, da gentagelser er en god ting, og det fæstner sig mere. Det er også rart, at rehabiliteringen og behandlingen i lokalpsykiatrien har møder sammen, så vi alle kan være samlet under ét tag og have fælles samtaler. Det er virkelig rart, at der er dette tilbud i kommunen, og jeg er sikker på, at det gør min proces mod at blive fri af en spiseforstyrrelse kortere, end hvis de to instanser ikke havde et samarbejde, siger Katharina Svane Handberg.

Helt konkret deltager et team bestående af medarbejdere fra både region og kommune i fælles møder med patienterne og de pårørende. Det er med til at give frontpersonalet på tværs af region og kommune en tæt kontakt med hinanden, ligesom der udvikles et fælles sprog og en fælles forståelse i forhold til den enkelte patient.

Kommunal stolthed

Formand for Social- og Seniorudvalget i Sønderborg Kommune Preben Storm glæder sig også over samarbejdet. I en pressemeddelelse fra kommunen siger han:

- Det er godt at opleve, at den prioritering, vi har lagt ned over spiseforstyrrelsesområdet, bærer så konkret frugt. Et godt samarbejde kommer ikke af sig selv, og der ligger både faglighed og menneskelighed bag de gode resultater. Det glæder mig meget, at den specialiserede indsats i socialpsykiatrien og samarbejdet med regionen fungerer så godt.

Didde Lauritzen, næstformand i Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune tilføjer:

- Det er en ekstrem hård belastning for en familie, hvis et familiemedlem har massive spiseforstyrrelser, og der er ofte brug for hjælp i hjemmet. Regionens behandlingstilbud er så at sige det ene ben. Kommunens rehabiliteringstilbud er det andet. Når de to ben bliver koblet sammen, og vi kan informere og koordinere indsatserne på tværs, så er det, at vi for alvor kan hjælpe borgerne på vej ud af en spiseforstyrrelse. Jeg er stolt af det samarbejde, vi i kommunen har udviklet med regionen, og håber det kan være til inspiration for andre, siger

Også fra regional side er der tilfredshed med samarbejdet. Bo Libergren, som er formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen, siger:

 - Vi har et rigtig godt samarbejde med Sønderborg Kommune på flere områder, hvor samarbejdet om borgere med spiseforstyrrelser er et af dem. Helt overordnet er det altid vigtigt, at region og kommune er i tæt dialog med hinanden, så borgerne oplever, at der er sammenhæng i deres behandling. Men når det drejer sig om så sårbar en gruppe som borgere med spiseforstyrrelser, er det helt essentielt, at vi står sammen og gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe dem tilbage til en normal hverdag.