BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Nytårsbudskabet: Broager er klar til 2020

30-12-2019


Af Dennis Kinastowski

2019 var et godt år for Broager. I Udviklingsforum begyndte året med en række møder, hvor vi fik forstærket bestyrelsen og fik sat både navn og ansigter på nye medlemmer fra de bestyrelser, som udgør Broager Udviklingsforum.

Hallen har fået en ny bestyrelse, som har iværksat en række nødvendige tiltag for at forbedre brugen af hallen og sikkerheden af hallen. Det har været en omkostelig omgang, men arbejdet er udført, og det har været et godt løft for vores hal.

Broagerhus har fået udbetalt de midler vi har søgt om i udviklingsprojektet og Lokalhistorisk arkiv har ligeledes fået udbetalt midler som de har omsat til en interaktiv tavle der skal formidle vores lokale historie på en ny måde.

En lille gruppe af lokale ildsjæle fik også midler til naturformidling ved Loddenmose. Der er lavet planer, og tingene er sat i værk. Dette vil skabe mere liv og viden omkring Loddenmose, da man som besøger vil kunne læse og lære om dyr og planteliv. Skoler og institutioner vil kunne undersøge området, og området vil kunne danne en smuk ramme omkring faget natur og teknik i skolen. Mit ønske er, at alle i byen, når naturformidlingen er klar, vil bruge området noget mere, og ikke mindst vil kunne blive klogere på dyreliv, planteliv, hvad de forskellig årstider har at byde på i området i og ikke mindst, at vi som by kan være med til at værne og passe på området.

Parkunderholdningen genskabt

I marts måned satte medlemmer fra fire bestyrelser sig sammen, og i løbet af kort tid og ganske få møder fik vi genskabt Broager Parkunderholdning. Det var Broager Erhverv, BUI Rock, Broager Kultur og Broager Udviklingsforum. Arbejdet med at få det hele op at stå var lidt af en omgang, men vi besluttede os for at holde tre søndage med musik og underholdning for alle aldre.

I processen fik vi skabt et stærkt samarbejdet, og jeg var personligt overvældet af opbakningen fra byen. Mange frivillige deltog, og jeg var glad for at se det sammenhold vores smukke by har.

Til de mange hundrede gæster der dukkede op, tusind tak for jeres støtte.

Det lokale erhvervsliv løftede en kæmpe opgave, og da vi var kommet i mål og de sidste ting var pakket væk, kunne vi se tilbage på en kæmpe succes, skabt af lokale ildsjæle der brænder for vores by.

Fra mig skal der især lyde en kæmpe tak til SuperBrugsen Broager, Hornes Auto, Ejnar Hansens Maskinfabrik og ikke mindst de mange frivillige der gav en hånd med undervejs.

 

BUI Rock holdt 10 års jubilæum, hvilket i sig selv siger en del om det initiativ. Det er fantastisk, at byen kan byde på en festival, som er et stort trækplaster år efter år. Og fremadrettet kan alle BUI-afdelinger søge del i overskuddet fra BUI Rock. Også den ændring styrker fællesskabet.

Sommeren bød også på endnu en storartet Ringridning som også sætter Broager på verdenskortet. En festlig lejlighed for byen til at feste, fejre og more sig. Alt sammen båret igennem af frivillige kræfter, der år efter år knokler for at få det op at stå.

I år igen har vi kunne nyde godt at den indsats Broager Kultur og Broager Erhverv lægger i aktiviteter - fra oktoberfest til markedsdage, fra Mørkets gerninger til børnediskotek i hallen. Alt sammen er med til at gøre, at Broager er et fantastisk sted at bo, at opleve, at besøge, at se sine børn vokse op i og blive gammel i.
Broager er et særligt sted for os alle.

Hele Broagerland som frilandsby

Nævnes skal selvfølgelig også det store arbejde, en række ildsjæle udfører i projektet med at gøre hele Broagerland til frilandsby. Den bærende idé er, at vi selv skaber bo- og arbejdsfællesskaber og tiltrækker nye borgere, arbejdspladser og funktioner, fordi sådanne fællesskaber er fremtiden for mange. Der er også nedsat en rekrutteringsgruppe, hvis opgave det er at vække interesse for Broagerlands tilbud blandt tilflyttere, mikro-erhverv og lokale. Landsbylaugene på Broagerland og Broager Udviklingsforum har et godt samarbejde om projektet.

Fremadrettet er det vigtigt at få budskabet ud til folk udenfor Broagerland. Vise, at vi har noget at byde på. Fortælle de gode historier, vise de smukke steder på Broagerland og fortælle om vores sammenhold. På den måde kan vi skabe mere interesse for vores by og egn og dermed også få flere folk til at flytte hertil.

 

Noget jeg særligt gerne vil fremhæve er indsatsen omkring byens julebelysning.

I december er det en fryd for mig at se byens julebelysning. I mange år havde vi intet, men nu har vi igen julelys i byen, til glæde og gavn for små og store. Der er dog stadig folk der har en mening om belysningen. Lyset er for skarp, eller for koldt, der er for lidt eller for meget.
De færreste ved hvilken indsats der ligger bag det projekt. De færreste ved også hvem, der står bag initiativet. De kræfter der er lagt i det projekt har været enorme, fra start til slut. Det har været et projekt, hvor frivillige kræfter har genskabt noget som byen har savnet. Hvert år står en håndfuld mennesker og sætter det op i deres fritid. Bruger tid og energi på at skabe glæde og bagefter bruger de også tid på at pille det ned igen, pakke det sammen, vedligeholde og opbevare det. Det syntes jeg er stærkt gået af de folk bag vores julebelysning. Finansieringen af julebelysningen er også skabt af lokale ildsjæle.

Jeg vil appellere til, at folk støtter op om projektet, for alternativet vil være ingen lys i december.

 

I det nye år kommer der flere projekter som vil gavne os og vores by.

Vi arbejder i skrivende stund på at få en ny og stor legeplads op at stå. Vi arbejder også på en oplevelse for turister, der forhåbentlig vil kunne lokke nogle af de 25.000 turister vi årligt har ved kirken rundt på en lille tur i byen, hvor de vil opleve historien og se byen fra en anden side. På den måde håber vi også på, at vi kan skabe flere kunder hos byens butikker.

Vi arbejder også på at skaffe flere kulturelle oplevelser til byen.

Vi går en spændende tid i møde for vores by. Der er stadig mange udfordringer der skal overvindes, men jeg er sikker på, at vi i byen og på Broagerland, med vores sammenhold, vores vilje og fælles opbakning kan vise udadtil, at Broagerland er stedet, hvor man kan leve et godt liv, udleve drømme og få nye venskaber. Hvor man kan skabe nye initiativer og nye muligheder, hvor vi i fællesskab kan vise andre, at vi kan, vi vil og, at vi gør.

 

Rigtig godt nytår til jer alle.

Venligst
Dennis Kinastowski
Formand for Broager Udviklingsforum

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk