BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Også Broagerland er på kælkebakken

16-11-2017Efter en halv time med TV Syd i og 45 minutters TV-valgkamp sidder man i aften torsdag tilbage med billedet af en kommune på kælkebakken. Stille og roligt bevæger vi os nedad. Vi bliver færre og færre, især på Nordals, men sandelig også i Broager – modsat Nybøl, som står i plus. Vi bliver færre i alle aldersgruppen, undtagen blandt ældre. Vi bliver 64 procent flere over 80 år.

Det går rigtig godt i Sønderborg by. Byen buldrer derudad. Værre ser det ud i oplandet, lød optakten. TV Syd byggede meget af aftenens udsendelse op om kommunens egen befolkningsprognose fra april i år. Og prognosen fortæller, at indbyggertallet på Broagerland går tilbage med 5-10 procent, mens Nybøl er i kategorien fremgang med 0-9 procent. I tal viser prognosen, at indbyggertallet på Broagerland falder fra 4.348 i januar i år til 4002 i 2030, altså et fald i indbyggertallet på 346 eller 8 procent.

Antallet af 0-2 årige falder med 23 til 100 (et fald på 19%), de 3-5 årige falder med 33 eller 22 procent til 114 i 2030, mens antal 6 årige falder med 21 til 40, et fald på 35 procent.

De 7-16 årige bliver der 139 færre af, et fald på 139 fra nuværende 574 unge. I 2019 var der 678 unge i aldersgruppen, så det er gået stærkt tilbage. I antal er den største tilbagegang i aldersgruppen 26-64 år med 244 færre fra nuværende 2.128.

I Broager bor der 739 borgere 65-79 år. Og denne ældregruppen vokser med 6 procent. Endnu bedre går det med gruppen over 80 år. Dem er der 202 af i år og 129 flere i 2030 – en stigning på 64 procent!

Måske er én af de største udfordringer lokalt på Broagerland at få bygget boliger, som ældre vælger til, hvis de føler det nødvendigt at vælge eget hus fra!

 

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk