BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Over 100 til årsmødet i Ældre Sagen Broager

13-03-2019


I eftermiddag onsdag har flere end 100 været på Broagerhus til årsmøde i Ældre Sagen, hvor der udover beretning, regnskab, blomster og gaver var billed-fremvisning fra årets arrangementer. Og selvfølgelig en pause til kaffe med boller, før dirigenten, Tage Jørgensen, gik videre. En times tid hurtigere end planlagt kunne han afslutte mødet – og Mona Rathje varsle suppe til alle, før de gik hjem.

En god økonomi

Ældre Sagen i Broager har som nævnt en solid økonomi – uden at være prangende. Og det er ikke kontingentet fra 1.300 medlemmer, der fylder mest. Af medlemskontingent fik lokalafdelingen nemlig kun beskedne 28.804 kr. til arbejdet i Broager. Langt mere på indtægtssiden er arrangementsindtægter fra medlemmerne, 305.193 kr. Af andre større poster kan nævnes i alt. 56.500 kr. i tilskud fra kommunen. Samlet har indtægterne været på 464.229 kr og udgifterne på 455.171 kr., så 2018 sluttede med et overskud på 9.059 kr. efter et underskud året før på godt 37.000 kr. Egenkapitalen er på 72.526 kr.

Navnlig navne

Årsmødet nyvalgte Grethe Bischke til bestyrelsen, og de to suppleanter rykkede op som bestyrelsesmedlemmer. Det er Kirsten Petersen og Jan Schwartz.

Som nye suppleanter valgtes Glendi Hvidkilde og Jytte Paulsen.

Valgene skete med baggrund i, at Emma Becker og Mona Rathje ikke genopstillede – og at der skulle ske nyvalg i stedet for afdøde Helge Christensen.

 

En tak til nu tidligere formand

Kaj Larsen, kasserer i Ældre Sagen i Broager, udtrykte takken til den afgåede formand, Mona Rathje. Og det gjorde han med ordene:

Du har været formand, forkvinde, i otte år og været meget engageret i dit arbejde som formand. Du er rummelig, omsorgsfuld, opmærksom, bestemt, haft gode visioner og holdninger, er ikke gået på kompromis med noget, og du har forstået kunsten at samarbejde med os alle i bestyrelsen og i Ældre Sagen centralt.

Hvis bestyrelsen ikke har kunnet blive enige om et emne, var det Mona der sikrede, at vi nåede frem til en konklusion. Du har evnet, at vi alle fik indflydelse og ansvar. Du vil altid sikre dig, at tingene er ok, og at tingene er i orden. Havde overskud til at hilse og tage imod de medlemmer, der mødte op. Kendte dem ved navn. Du satte en ære i at tage imod tilmeldinger til arrangementerne. Altid bød du velkommen på en kærlig måde. Ja, du kunne endog være humoristisk. Du satte en ære i, at vi var repræsenteret, når der var møder centralt.

Bestyrelsen ønsker dig en god rejse i din nye pensionisttid, og bestyrelsen lover at fortsætte arbejdet. Vi er glade for, at du vil hjælpe os på vejen. Du er den person, jeg kender i Ældre Sagens regi, der har påtaget sig det største ansvar og arbejde. Men andre ord, du er en vigtig grundpille for lokalsagen i Broager. Tak.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk