BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

På torsdag ophæves vejspærringen på Nejsvej

16-12-2019


5,5 meter nede i vejen er der boret til den nye kloakledning.

Sønderborg Forsyning er i gang med den første etape af et stort kloakprojekt der om nogle år fører til, at det ikke kun er de nyere boligområder i Broager – men alle huse i byen, som får adskilt spildevandet fra regnvandet i en selvstændig rørføring.

De seneste uger har entreprenøren været i gang med at bore en ny kloakledning på Nejsvej. På torsdag er arbejdet på selve Nejsvej så langt, at der bliver lagt asfalt, og så bliver spærringen af Nejsvej ophævet.

-Efter nytår fortsætter vi med at bore den nye kloakledning hen over skolens område op bag den den gamle børnehave midt på sportspladsen, og herefter holder vi en pause i den del af Broager for så at fortsætte med at lave undersøgelser og TV-inspektion omkring Brovej, oplyser projektleder Lars Jensen, Sønderborg Forsyning.

- Vi er også i gang med at forberede arbejdet med at lave to store regnvandsbassiner til overfladevand nederst på Broagervigvej, hvor vi i forvejen har et bassin liggende. Vi skal bl.a. have en landzonetilladelse, før vi kan gå i gang med at lave bassinerne, men når de er klar og den nye kloakledning bliver forlænget, så kan vi få aflastet rensningsanlægget markant.

Fra Solskrænten og ned til Industrivej er sidegaderne nemlig allerede i dag kloakseparerede, men husene leder stadig regnvandet ned i rensningsanlægget, og vi kan i ét hug og uden at parcelhusejerne opdager det, koble regnvandet fra disse gader over i det nye kloakrør, så regnvandet i stedet ledes til de nye bassiner, fortæller projektlederen.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk