BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Renoverer Gendarmstien efter nytår

15-11-2019Om alt går vel bliver arbejdet med at udbedre stormskaderne på Gendarmstien på Broagerland sat i gang  i januar. – Hvis vejret gør det muligt, oplyser Kristian Nordstrøm, Projekt&Anlæg i Sønderborg Kommune.

- Arbejdet er blevet forsinket af, at vi skulle ud i en kystbeskyttelseshøring, forklarer han som årsag til, at forvaltningen ikke har kunnet udføre arbejdet og færdiggøre udbedringen før sommerferien i år, som man selv forventede tidsplanen ville blive.

Efter stormen i marts i 2018 skrev vi på broager.dk den 8. juni 2918, at det vil koste 700.000 kr. at udbedre stormskaderne på Gendarmsti, veje og kyst.

”En del af pengene skal bruges til at kystsikre og forebygge nye skader. Men hvornår arbejdet kan udføres, er ikke helt afklaret. En del af arbejdet med at istandsætte sti/vej og kystsikre i forbindelse med Gendarmstien kræver nemlig tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven. Forventningen er dog, at den tilladelse vil blive givet uden problemer.”

Men tilladelsen har ladet vente på sig og krævet en høring hos andre myndigheder og organisationer for så vidt angår selve kystsikringen.  

Arbejdet omfatter vejen ved Skeldebro/Spar Es og Skeldekobbel og strækninger på Gendarmstien ved Skeldebro/Spar Es, Sandager/Dalsgaard, Lærkelund Camping og Gammelmark, Stensigmose

Umiddelbart efter stormen blev berørte veje afspærret og Gendarmstien nødtørftigt repareret på visse strækninger. Der udestår fortsat et omfattende arbejde i forbindelse med reetablering og kystsikring af de beskadigede områder/strækninger.

Læs omtalen den 29. marts ved at klikke her


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk