BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Rigtig meget er fornyet i SuperBrugsen

24-04-2019


De næste dage gælder det indvielsen af den nye butik

Uddeler Michael Næsby Jensen indledte sin beretning på aftenens generalforsamling i Broager og Omegns Brugsforening med at besvare det spørgsmål, rigtig mange kunder har stillet ham siden han tiltrådte for næste et år siden, nemlig: Hvor lang tid er du så uddeler her?

- Når min tid kommer for at gå på pension, skal man sikkert være 72, og så har jeg været uddeler i denne butik i 29 år, lige et år mere end dig Bent, sagde han henvendt til den tidligere uddeler Bent Moldt.

- Det har været et rigtig spændende år, hvor jeg er blevet taget godt i mod af personalet og ikke mindst Jer kunder, fastslog Michael Næsby.

Et af de første tiltag var, at han ændrede og udvidede åbningstider, for butikken men også i bagerafdelingen.

- Vi har også sat fokus på madspild, indført betjent disk ved slagteren om fredagen, åbnet op for udlevering af pakker i kiosken i hele åbningstiden, samt en masse andre ting, og også nogen af de ønsker, I som kunder har haft.

Personalet for fået diverse hjælpemidler, som gør hverdagen lettere. Vi har istandsæt vores personale kantine med nye møbler og køkken.

Bagerne er som noget nyt også begyndt at holde åben kl. 7.00-12.00 alle helligdage så som påsken og pinsen, dog med få undtagelser.

Vi vil i år bygge videre på de tiltag, vi gjorde i 2018, og de kundeaktiviteter butikken altid har gjort, så som smagsdage, markedsdage og støtte op omkring Broager Erhvervsforening, der bla. arrangerer julemarked.

Jeg vil gerne takke alle de frivillige, som hjælper til disse dage. Uden jeres hjælp kunne vi ikke få det til at hænge sammen.

100 års jubilæum

Det helt store følger i november, hvor Broager og omegns brugsforening har 100 års jubilæum. Hvordan det kommer til at løber af stablen, kan vi desværre ikke røbe, af den grund at vi ved det ikke endnu, men det kommer helt sikkert kunderne til gode, varslede uddeleren og fortalte, at det var sidste års varme sommer, der var hård ved køleanlægget og som har fremrykket nyindretningen af butikken, som officielt indvies i resten af denne uge.

 

Her vil jeg gerne rette en stor tak den tidligere uddeler Bent Moldt, at du gennem dine 28 år som uddeler har bygget brugsen op med et solidt økonomisk grundlag, og jeg får lov til at overtage en butik, med en så sund økonomi, at det har gjort vores ombygning mulig. TAK BENT.

Ligeledes skal der lyde en tak til bestyrelsen, for et godt samarbejde og opbakningen til, at renoveringen at butikken kunne ske.

 

Nyt kundetoilet

Michael Næsby afslørede på generalforsamlingen, at der bliver indrettet et nyt kundetoilet ude ved flaskeautomaten. Hertil kommer, at kundetoilettet ved pakkeudleveringen igen skal være toilet, når pakkeområdet i cafeområdet bliver nyindrettet.

 

Stor tak til kunder og personale

- Til sidst vil jeg gerne takke Jer kunder, at I også har været trofaste under vores ombygning. I har taget det med et smil, hvis I ikke kunne finde en ønsket vare. Og når I har spurgt om hjælp til at finde en vare, Ja så var det heller ikke sikkert, at vi som personale selv kunne finde den.

Ikke mindst vil jeg takke personalet for, at I har været omstillingsparate og har haft en positiv indstilling til de ændringer, jeg har indført.

I har haft den rigtige ånd og gå på mod i forbindelsen med vores ombygning. Selv om det til tider så noget overskuelig ud. Mange tak for det.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk