BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Roser til byrådet

03-11-2020


Dan Martensen, Nybøl Landevej 5 i Broager skriver i et læserbrev følgende:

Jeg må sige, at jeg som borger i Broagerområdet, og medlem af Socialdemokratiet i Broager, er fantastisk glad for budgetforliget som et samlet byråd med vores borgmester i spidsen har indgået, og som viderefører strategien om ”En Kommune I Balance”

En kommune i balance kommer ikke udenom, at der skal også skal ske udvikling på Broagerland. Og derfor er det glædeligt at:

Man med budgetforliget har aftalt at flere udviklingsprojekter i Broager Understøttes af budgetaftalen. Blandt andet et tilskud til driften af Broager hallen.

Derudover afsættes 250.000 kr. til udarbejdelse af en plan for Broager Torv, som kan foreligges til stillingtagen i forbindelse med kommende års budgetlægning.

Da der også er behov for inden for en kortere årrække at etablere flere centernære ældreboliger, for at kunne følge efterspørgslen efter denne boligform i takt med at antallet af ældre stiger, har aftaleparterne fundet det nødvendigt at handle på den front. Efter udvidelsen af Gråsten Plejecenter og Mølleparkens Plejecenter, er der fortsat et nærtstående behov for flere boliger, især på Jyllandssiden. Derfor etableres 15 ekstra centernære ældreboliger i Broager nær plejecenteret. Der er hertil afsat 7,3 mio. kr. til den kommunale udgift, fordelt ligeligt mellem 2021 og 2022.

I skrivende stund ligger tilladelsen til køb af den tidligere institution på Vestergade 39 i Broager til godkendelse i byrådet. Her er er det tanken at opføre almene ældre boliger, der både kan ligge i forbindelse med plejecentret, og ligge centralt placeret så beboerne kan benytte de faciliteter der ligger omkring plejecentret.

Gendarmstien, der er en af de seværdigheder vi har i området der genererer flest indtægter for aktører der ligger i forbindelse med den, får også tilført en sum penge.

Der er til Gendarmstien afsat 250.000 kr. til en gencertificering.

Der er helt sikkert flere ting der kan findes, for eksempel cykelsti mellem Nybøl og Broager, som også vil være en rigtig stor gevinst for området.

Der afsætter ligeledes 100.000 kr. som årlig driftsstøtte til et samarbejdsfora (Udviklngsforum. red.) i Broager, der gør det muligt at arbejde med realiseringen af elementerne fra bystrategien.

Et godt forlig, også for områderne uden for selve Sønderborg by. Flot arbejde indtil videre.

 

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk