BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Sjov og varieret fodbold-træning

27-02-2018BUI-fodbold har et godt tilbud til alle, som har lyst til at udvikle sig personligt og som fodboldtræner i Broager. Deltag i de trænerkurser, som udbydes, lyder opfordringen fra bestyrelse og formand, Tore Josupeit.

Og den opfordring har baggrund i, at det ikke helt lykkedes sidste år at få den tilslutning til træneruddannelsen, som klubben gerne vil fastholde, også i kommende år. Nemlig at træningen er sjov og varieret, fremgik det af beretningen på aftenens generalforsamling.

Dygtige trænere og holdledere

-. Vi har en rigtig dygtig flok trænere og holdledere, som op igennem alle rækker arbejder ihærdigt med at skabe nogle gode rammer for vores medlemmer. Det er ingen tvivl om at dygtige og nærværende trænere og holdledere er altafgørende for en velfungerende klub. Alle trænere og holdledere fortjener tak for en super indsats i 2017, understregede Tore Josupeit i sin beretning.

Det er helt afgørende for at fastholde spillerne i et attraktivt fodboldmiljø, at vi har trænere, der ikke bare er engagerede men som også kan formidle træningen på en sjov og varieret måde, tilføjede han. Og om fodbold-interessen blandt Broagers børn og unge fortalte han, at man har kunnet tiltrække så mange spillere til de yngste årgange, at der er 24 spillere og 4 trænere på U6 og 7. Af forskellige årsager har det dog desværre været en udfordring af finde trænere til især for pigerne og U13/14 drenge.

                                                                                                                                      

Gode resultater

- 2017 har været et interessant og udfordrende år for både bestyrelsen og klubben.

Vi har i bestyrelsen arbejdet målrettet med at etablere en sammenhængende plan, samtidig med at få dagligdagen til at fungere for de enkelte hold, trænere og spillere.

Takket være de mange engagerede trænere og forældre er det lykkedes at opnå finde resultater, både sportsligt, socialt og økonomisk.

Eliten i bredden


Selvom BUI-fodbold er en erklæret breddeklub, vil vi med udgangspunkt i den enkelte spiller fortsat arbejde på at udføre fodboldtræning på et højt fagligt plan.

Dette udmønter sig naturligvis i dygtige fodboldspillere. Og faktum er, at BUI-fodbold med base i breddefodbolden udvikler mange dygtige fodboldspillere.

Et tydeligt eksempel er de U13 piger, som igennem samarbejdet med Dybbøl har opnået stor sportslig succes i DBU.

 

Det frivillige arbejde

Igennem Maliq Cup og BUI Rock er klubben forankret i lokalområdet og langt udenfor de kommunale grænser. Det giver et godt fundament til at tiltrække spillere, trænere og frivillige. Det er min klare overbevisning, at man ønsker at gøre en indsats dér hvor det betyder noget.

Med det nye stævneudvalg, har vi fået tilført energi og ideer til Maliq Cup, som har betydet, at vi har kunnet tiltrække hold langvejs fra. Det er på alle måder en god udvikling.

BUI Rock leverer år efter år et stadig mere interessant setup til glæde for gæsterne på dagen og større overskud til glæde for vores spillere.

Tak til stævneudvalget og BUI Rock folket for det store arbejde, de har lagt i planlægningen. Tak til vores forældre, som igennem deres frivillige arbejde har gjort det muligt at gennemføre Maliq Cup og tak til alle de frivillige bands som gør det muligt at gennemføre BUI Rock.

I 2017 havde vi et rekordstort antal frivillige med til serveringen til Sparekassens garantspisning. Garantspisningen udgør et væsentligt bidrag til vores indtægt og det er derfor glædeligt, at så mange har lyst til at hjælpe denne hyggelige aften. Mange tak for det.

Igen i år har BUI julekalenderen været en succes. Tak til de mange sælgere, der kommer ud og ikke mindst indsatsen for at få kalenderen fremstillet.

At BUI Fodbold er meget mere en fodbold og rock vidner det smukke kunstværk af L:Ron:Harald om. Jeg håber, at det kan give spillere, trænere og gæster en ekstra oplevelse, når de besøger os. Tak til Søren Vinther for at være primus motor i at realisere det.

Fem vigtige aktiviteter for økonomien

En stram økonomistyring har betydet, at vi er kommet ud af 2017 med et godt resultat. Det betyder, at vi aktivt kan arbejde videre med at realisere nye tiltag til glæde for alle.

En forudsætning herfor er, at vi fortsat har succes med at få hjælp til alle de indtægtsgivende aktiviteter, Maliq Cup, Garantspisning, BUI Rock, Julekalender og Ringridning.

 

2018

Der er ingen tvivl om at også 2018 bliver et travl år med mange aktiviteter. BUI-fodbold håber, at alle vores medlemmer vil være med til at støtte op om disse aktiviteter, således at vi ved udgangen af 2018 kan sige at endnu et vellykket år er overstået.

Jeg håber, at alle BUI-medlemmer vil være med at gøre 2018 til endnu et succesfuldt år, ved at bakke op omkring vores aktiviteter.

 

Tak til sponsorer og samarbejdspartnere

Der skal lyde en stor tak til vore sponsorer, som betyder, at vi fortsat kan drive klubben under økonomisk fornuftige forhold.

Også tak til vores naboklubber og det samarbejde vi har fået, især med F.C. Sønderborg, Gråsten Boldklub, BNS og Dybbøl.

Der skal naturligvis også lyde en tak til Sønderborg kommune for et godt samarbejde.

Endelig en stor tak til hele bestyrelsen og de personer, der arbejder rundt om bestyrelsen.

Det er det til tider skjulte arbejde, der gør det muligt at stille de rette rammer til rådighed for spillere og trænere.

 

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk