BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Søndag er sidste chance for en tur med cykelfærgen 2020

09-07-2020


Rødsand er cykelfærge indtil søndag aften.

Gerhard Jacobsen har som ventet i dag meldt ud, at der nu er tre dage tilbage, før cykelruten med Rødsand på Flensborg Fjord bliver lukket ned for i år. Sidste tur med Cykelfærgen 2020 via Sønderhav bliver søndag den 12. juli.

Begrundelsen er primært, at der bliver købt for få billetter til, at vi kan forsvare at fortsætte driften i år.

I og med vi ikke modtager signaler fra den danske regering om, at søgrænsen bliver åbnet foreløbig, og at vi ikke kan komme i betragtning til at modtage statsstøtte, som andre færgeruter der sejler til beboede øer, er vi nødsaget til at stoppe, før vi sejler i røde tal, skriver Gerhard Jacobsen i en mail til alle frivillige.
 

Der er ledige billetter i weekenden
For at give et billede af her og nu situationen, så er der 144 billetter i spil alle dage. I går onsdag, som var en af de bedre dage, blev der solgt 58 billetter, i dag torsdag 99, fredag indtil videre 30, lørdag 18 og søndag 16. Aftenture lørdag og søndag kan fortsat bestilles.

Årsagen til det relativ ringe billetsalg skal findes i flere faktorer, mener Gerhard Jacobsen.

-Tungest vejer det faktum, at vi ikke kan sejle til Tyskland og opsamle gæster. Vi hører det gang på gang fra gæster og lokale beboere. Dernæst har COVID-19 og dens følgevirkninger haft en ikke ubetydelig indflydelse på folks lyst til at bevæge sig ud. Vi har ikke opnået en Sønderhav-effekt, som jeg og andre turismefolk troede på. Sluttelig har vejret ikke været med os, hvor vi i flere dage har været udfordret af ekstrem blæst, lavvande og regn.

Positiv politisk opbakning

Der er dog også en række positive aspekter, at tage med videre i arbejdet for Cykelfærger på Flensborg Fjord. Vi mærker en stigende interesse fra andre spillere at gå i dialog med os, som f.eks. Aabenraa Kommune, hvor Store Okseø i kombination med Flensborg kunne være en mulighed. Langballig`s Borgmester Kurt Brodersen sejler sammen med andre politikere fra Tyskland med Cykelfærgen i weekenden. Dette som et signal om, at vi fortsat er velkommen og drøfter fremtidig sejlads og partnerskab.

Der skal også lyde en stor tak til Sønderborg Kommune, som i lighed med 2019 støtter os på en række landbaserede områder. Destination Sønderjylland, Sponsorer, Cykelfærgens Venner og ikke mindst Palle Heinrich som kaptajn og hans mandskab, har igen gjort, at der tales om en oplevelse fremfor en transport.

Jeg kan kun opfordre alle til at benytte chancen her de sidste dage til at komme med cykelfærgen. Om du stiger på i Egernsund, Marina Minde (Rendbjerg), Brunsnæs eller Sønderhav, med eller uden cykel, muligheder er der nok af, men det er DIG som skal gribe den!


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk