BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Solid og sund økonomi i vores lokale Brugs

08-07-2020


Seneste nyhed er turistinformationen i SuperBrugsen

For SuperBrugsen i Broager blev 2019 et jubilæumsår (100 år) med udfordringer – og flot opbaknin g. Hele butikken blev moderniseret. I seks uger var der nærmest lukket ned. Og derefter fulgte leveringsproblemer. Coop-lagre i Vejen og Odense fik it-problemer og kunne ikke pakke de varer, der blev bestilt.

Alligevel nåede omsætningen næsten op på det budgetterede. Og på de udviklingsområder, der fik særlig fokus i forbindelse med ombygningen, f.eks. bagerafdelingen og delikatessen, blev der solgt mere end forventet, oplyste uddeler Michael Næsby på generalforsamlingen i aftes på Broagerhus.

Der var beskedne 18 tilmeldte til generalforsamlingen. – Men meget bevidst har vi ikke gjort meget for at få et stort fremmøde. Coronaen og regler for forsamlinger har sat den dagsorden, siger Kim Pedersen, formand for bestyrelsen i SuperBrugsen. (Fra i dag 8. juni er det tilladt at samles 100 mennesker. I aftes kun 50).

Under nedlukningen som følge af corona har borgerne handlet så markant mere hos os, at vi med meromsætningen af grænse-varerne, øl, vin og vand, kunne beskæftige tre fuldtidsansatte flere, hvis grænsen forblev lukket, fortæller Michael Næsby, som glæder sig over, at åbningen af grænsen ikke har ført til så stort og brat et fald i omsætningen, som han forventede.

-Det gælder ikke kun hos os, at flere kunder fortsætter med at støtte lokalt. Flere kunder siger, at så meget dyrere er det alligevel ikke.

Lokal opbakning

I formandsberetningen omtalte Kim Pedersen nyhederne i butikken, de fire elitesmileys til hele butikken, julearrangement med hjælp fra brandværnet, orkester optog og julemand, arrangementerne i butikken med smagsprøver, opbakning fra arrangementsudvalget og andre frivillige, ældresagen, BUI og brandværnet ved markedsdage. Og han orienterede om SuperBrugsens egen lokale opbakning til broager.dk og den nye benzinaftale med OK, som BUI Rock har fået.

Måske ny butiksudvidelse

-SuperBrugsen har et underskud, som skyldes større afskrivninger på den store ombygning, men Brugsen laver stadig likviditet. Broager har en god og moderne butik med mange nye varer både lokale og eksklusive, (kød hos slagter), spændende betjent disk i delikatessen, arrangementer og loyale kunderne, så nu må vi se hvilke tiltag bliver taget imod af jer, sagde formanden og løftede sløret for, at bestyrelsen nu undersøger mulighederne for at opføre en tilbygning på pladsen udlagt med grus på adressen Storegade 14. Og han rettede en varm tak til uddeler, personalet, kollegaer i bestyrelsen, kunder og frivillige ved arrangementerne.

Tallenes tale

SuperBrugsens bruttofortjeneste i 2019 var på 8.553.276 kr. Personaleomkostningerne var på 7.932.793 kr., og afskrivningerne beløb sig til 1.472.997 kr. Efter finansielle poster og skat blev årsresultat et minus i 2019 på 527.934 kr. imod minus 655.008 året før.

De samlede aktiver er på 26.506.568 kr., og egenkapitalen er på solide 22.238.338 kr.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk