BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Stærk opfordring fra Udviklingsforum i Broager

05-02-2019Bygningerne Vestergade 28 og Østergade 15 er sat til salg af legatbestyrelsen, og det har fået Broager Udviklingsforum til at reagere i håb om, at det kommer Broager til gavn og pengene ikke forsvinder ud af byen.

Fra givernes side har man ønsket at tilgodese lokalsamfundet i Broager. Det er sket med tilbud, som på overdragelsestidspunkterne blev vurderet som et behov i lokalsamfundet.

”Vi finder det derfor rimeligt at holde fast i, at provenuet fra de to ejendomme forbliver i Broager og kommer lokalsamfundet til gavn, og vi anmoder indtrængende om, at provenuet øremærkes til at virkeliggøre byrådets i 2018 vedtagne strategi for Broager by”, skriver formanden for Udviklingsforum, Dennis Kinastowski i opfordringen til legatbestyrelsen.

Broager Udviklingsforum anbefaler, at bygningen Vestergade 28 bliver revet ned og at grunden bliver udlagt til at virkeliggøre bystrategiens forslag om at styrke bymidten og fællesskabet i Broager.

På den måde sikrer legatbestyrelsen, at ånden i overdragelsen fra enkefru Ingeborg Cathrine Andresen f. Hansen og tidligere afdøde ægtefælle pens. Lærer Christian Ferdinan Andresens i 1953 sker fyldest. For næppe nogen betvivler, at det netop var deres ønske at styrke lokalsamfundet med denne overdragelse.

Udviklingsforum ser gerne, at provenuet ved salg af Østergade 15 tilfalder den lokale handels- og håndværkerforening i Broager. Broager Tekniske Skoles bestyrelse overdrog jo tilbage i 1962 bygningen til den selvejende institution Borgerhjemmet. Det vil derfor i den sammenhæng være naturligt, at Broager Erhverv som forening tilpligtes at øremærke det kontante beløb til virkeliggørelse af bystrategien i tæt samarbejde med Broager Udviklingsforum og i overensstemmelse med den af byrådets besluttede bystrategi. Da Civilstyrelsen skal godkende et salg, har Udviklingsforum opfordret husenes bestyrelse om at få styrelsens bemærkninger til løsningen og opfordret til, at salget af Vestergade 28 sættes i bero, indtil sagen kan være afklaret.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk