BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Stilleområde 1 - Vandreturen fra Brunsnæs til Busholm (og videre til Gammelgab).

21-12-2018


Foto: Torben Wridt.

Gode parkeringsmuligheder, toilet, sæt med borg og bænke, god sand badestrand i starten af ruten.

Fra Brunsnæs til Gammelgab kan man tage to ruter, der begge er velegnede som stilleområder.

Begge ruter starter ved parkeringspladsen. Her er gode parkeringsforhold, toiletter og 3 sæt borde og bænke, samt en god lille badestrand.

IA. Ruten går langs fjorden nede i strandkanten. Her følger man Gendarmstien ud på engen, hvor der er et rigt fugleliv.

Ved Kejserdom går man op til Gl. Færgevej og fortsætter af denne et kort stykke indtil en vej går ned til højre mod vandet. Denne følges og ruten fortsætter derefter i strandkanten til Busholmvej, hvor der er opsat en fordybelsesbænk. Dette er den ene rute. 

Den sidste del af rute er vanskelig tilgængelig ved højvande, og fodtøjet må tilpasses vejret.

Men ruten er beskyttet og fredfyldt netop på denne strækning. Her er krat, her er lave skrænter, her er sten, sand og her er strandkanten.

Her er også mange svømmefugle.

Området giver fine muligheder til fordybelse.

Som stilleområde fastlægger vi denne tur til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Man møder ingen løbere, cykler eller biler.

Kun naturens egne lyde af fugle, vind og vand – måske stille sejlads af både og skibe.

Turens herlighedsværdi fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Der er skrænter, krat, sten og vand.

Rutens tilgængelighed fastlægger vi til: Skalatrin 5 - Brunsnæs. Skalatrin 3 – Busholm (skala 1-5).

Gode parkeringsmuligheder ved Brunsnæs. Ved Busholmvej er der parkeringsmulighed i vejkanten.

 

Rutens fremkommelighed fastlægger vi til: Skalatrin 2 (skala 1-5).

Husk: Dele af ruterne vil være oversvømmede ved højvande, men kan som regel passeres med

gummistøvler.

Rutens længde er på godt 4 kilometer.

 

IB. En anden rute tages, når man igen ved Kejserdom går op til  Gl. Færgevej (man følger Gendarmstien) og fortsætte af denne til Busholmvej,  og ad Hertugvej videre til Gammelgab.

Inden man kommer til Busholmvej er der opstillet en fordybelsesbænk på Gl. Færgevej.

Også denne rute er et stilleområde.

Men denne rute har en bredere vej, og den virker ikke så beskyttet, selvom der er krat bevoksninger. Flere steder er der en fin udsigt over fjorden.

Som stilleområde fastlagde vi denne rute til: Skalatrin 3 (skala 1-5).

Man kan møde både løbere, cykler og biler.

Rutens herlighedsværdi fastlagde vi til: Skalatrin 4 (skala 1-5).

Rutens tilgængelighed fastlægger vi til: Skalatrin 5 – Brunsnæs  Skalatrin 3 – Gammelgab (skala 1-5).

Brunsnæs er beskrevet ovenfor. I Gammelgab er der parkeringsmuligheder i vejkanten.

Rutens fremkommelighed fastlægger vi  til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Fra Kejserdom til Gammelgab er der almindelig grusvej. Men bemærk at man fra Brunsnæs til Kejserdom færdes på sti på strandeng. Denne strækning fastlægger vi til: Skalatrin 3.

Rutens længde er på lidt over 5 km

Der kan også i dette terræn laves runder.

a. Dette gøres ved , at følge Gl. Færgevej i modsat retning  - altså ikke mod Busholm, men i retning mod Brunsnæs (nærmest mod vest) til Parkeringspladsen her.

Rundens længde er på godt 2 km.

b. Man kan fra strandkanten komme op ad Busholmvej til Gl. Færgevej. Og ad denne gå til Brunsnæs og Parkeringspladsen her.

Denne rundes længde er på godt 3,5 km.

--

Har du en ide til at forbedre beskrivelsen eller viden om andre attraktive stilleområder på Broagerland, må du meget gerne sende dine bemærkninger til wridt52@gmail.com 

Venlig hilsen
Henrik Wengel
på vegne af stillegruppen


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk