BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Stilleområde 11 - Skodsbøl Skov til P-plads ved Bøsbækvej

01-03-2019Vandreturen på Nybøl Nor stien - strækningen Egernsund (Skodsbøl Skov) til parkeringspladsen ved Bøsbækvej.

Der er gode parkeringsmuligheder både inden Skodsbøl Skov og ved parkeringspladsen ved Bøsbækvej. Inden Skodsbøl Skov er der parkering, hvor den asfalterede vej ender og grusvej med afmærkningen ”Nybøl Nor stien” begynder og igen lidt senere på stien, hvor der er en lejrplads til små telte.

Denne rute er mere udførligt beskrevet i folderen – ””Nybøl Nor stien”.

Ruten starter langs med Nybøl Nor, men efter kort tid fører en stejl trappe op i Skodsbøl Skov.

Denne trappe er slet ikke beregnet til gangbesværede.

Stien fortsætter oppe på skrænten, og går igennem et smukt skovområde med udsigt over Nybøl Nor. Efter ca. 1 km. drejer ruten ind i skoven og væk fra noret, og snart efter går man gennem et engområde bl.a. med grøfter til afvanding. Her kan være fugtigt.

Der er et varieret fugleliv her omkring engen og søen.

Senere går den ryddede sti gennem skov og krat til parkeringspladsen ved Bøsbækvej.

Som stilleområde fastlægger vi denne rute til: Skalatrin 4 (skala 1-5).

Man kan møde cykler.

 

Rutens herlighedsværdifastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Der er både skrænter, skov, krat og vand.

Rutens tilgængelighed fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Gode parkeringsmuligheder.

Rutens fremkommelighed fastlægger vi til: Skalatrin 3 (skala 1-5).

Der er den stejle trappe ved rutens begyndelse (jf. ovenfor). Ellers er fremkommeligheden god.

Hele rutens længde er på godt 2 km.

--

Har du en ide til at forbedre beskrivelsen eller viden om andre attraktive stilleområder på Broagerland, må du meget gerne sende dine bemærkninger til wridt52@gmail.com

Venlig hilsen
Henrik Wengel
​på vegne af stillegruppen

--

Det skal bemærkes, at Nybøl Nor stien fortsætter fra parkeringspladsen ved Bøsbækvej. Stien går langs med Nybøl Nor og over til en lille parkeringsplads for enden af en sidevej til Nybøl Landevej. Sidevejen hedder netop Nybøl Nor (ikke at forveksle med afviseren mod Nybøl Nor lidt inden). Denne del af stien er imidlertid ikke et stilleområde, og vil derfor ikke blive beskrevet nærmere her. 

Pjecen om Nybøl Nor stien kan du se her


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk