BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Stilleområde 8 – Gammelmark-Dynthus

08-02-2019Vandreturen på strækningen fra Gammelmark camping over Gratelund til Dynthus.

Gode parkeringsforhold både ved Gammelmark  camping og ved Dynthus. Der kan bades ved Gammelmark camping.

Man kan vælge mellem to ruter her.  Begge ruter starter, hvor man følger stranden på en ryddet sti. Første rute findes efter få hundrede meter mod syd og den anden rute starter godt et par hundrede meter længere henne af stien.  Begge stier er afmærkede med skiltning mod Gratelund. De løber sammen efter ca. en kilometer og ender ved Gratelund. Her er opstillet en fordybelsesbænk og her er en meget smuk udsigt over Broagerland, Vemmingbund, fjorden og over til Dybbøl.

På den første rute er en af prøjsernes kanonstillinger i 1864 afmærket. Begge ruter er historisk interessante.

Ruterne går begge i et meget smukt og varieret landskab. Der er hegn, der er marker med bl.a. frøgræs,  der er skov, som ikke kultiveres, der er kuperet terræn, der er havudsigt.

Man passerer langs aktivitetsområde for campingpladsen på den første rute. Den anden rute passerer forbi Gentofte kommunes lejrskole.

Men begge ruter er andre steder gode stilleområder.

Begge ruter er på græsveje op til Gratelund. Der er ret stejle bakker undervejs, så ruterne må frarådes for gangbesværede og vil kræve godt fodtøj.

Efter Gratelund kommer der ret hurtigt en grusvej, der fører ned til Dynthus.

Som stilleområde fastlagde vi disse ruter til: Skalatrin 4-5 (1-5).

Man kan høre menneskers aktivitet, men ser ingen cykelspor.

Rutens herlighedsværdi fastlagde vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Jf. ovenfor.

 

Rutens tilgængelighed fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Jf. ovenfor.

Rutens fremkommelighed fastlægger vi til: Første del  - Skalatrin  2 og sidste del - skalatrin 4 (skala 1-5).

Rutens længde er på ca. 3 km.

--

Har du en ide til at forbedre beskrivelsen eller viden om andre attraktive stilleområder på Broagerland, må du meget gerne sende dine bemærkninger til wridt52@gmail.com

Venlig hilsen
Henrik Wengel
​på vegne af stillegruppen


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk