BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Støjen fra fjernvarmen er nu mere end halveret

09-01-2019


Peer Monger ved de to rør med grundvand fra Venmmingbund

Fra i aftes er pumperne på fjernvarmeværket i Broager sat op til at køre på fuld drift - svarende til 4 MW -  også om natten.

Problemet med støjgrænsen er nemlig mere end løst. Takket være støjmuren. Den har mere end halveret støjbelastningen, som nu ligger fire db under grænsen på 35 dB om natten.

- Vi er særdeles tilfredse med, at vi markant ligger under, hvor meget vi må støje. Tre dB’s reduktion svarer til, at støjbelastningen er halveret. Støjmålinger har vist, at vi har reduceret op til fem dB, og mod vestsiden ligger vi på 30,7 dB, så vi er væsentlig under lovgivningens krav, fortæller formanden for Broager Fjernvarme, Peer Monger.

I går den 8. januar godkendte Sønderborg Kommune, at fjernvarmen går i fuld produktion, også om natten. Og den tilladelse fik fjernvarmen til straks at sætte anlægget op i fuld drift, så aftagere af fjernvarme i Broager fremover får den billigst mulige fjernvarme.

- Selvfølgelig har det kostet forbrugerne penge, at støjmuren har været nødvendig. Men i dag er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi har støjmuren. Den skæmmer ikke. Tværtimod. Næsten ligegyldigt hvorfra du ser den, afskærmer den på en fin måde produktionsanlægget ud mod naturen. Og vigtigst af alt. Den virker.

Vi mere end overholder reglerne for støj. Det er vigtigt for os. Og det er nyttigt for alle at vide, at en evt. klagesag ikke kan resultere i, at fjernvarmen bliver begrænset i brugen af grundvandet og dermed den grønne fjernvarme, siger Peer Monger, som har sikret sig den skriftlige tilladelse, før anlægget er sat op til den optimale produktion.

 

Kommunens godkendelse

I godkendelse af hele anlægget og dets ydelse, så fjernvarmen nu producerer 4 MW døgnet rundt, skriver kommunen på basis af den sidst udførte støjmåling:

”Sønderborg Kommune har den 20. december 2018 modtaget en revideret ”Miljømåling – ekstern støj” fra Broager Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Virksomheden har etableret flere foranstaltninger, f.eks. en 7,5 meter høj støjskærm langs bygningen på vestsiden. ”Miljømålingen – ekstern støj” er foregået under fuld drift svarende til 4 MW.

Efter gennemførelse af de støjdæmpede foranstaltninger er der i enkelte referencepunkter tilvejebragt en støjdæmpning på op til 5 dB(A). Virksomheden kan derfor drives i fuld drift i natperioden, da virksomheden overholder de påbudte støjgrænser, jf. påbuddet af 14. september 2018, i alle referencepunkter og perioder.

Sønderborg Kommune accepterer, at anlægget går fra reduceret drift til fuld drift i natperioden.” 

 

 

 


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk