BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Stort tillykke til BIB

13-06-2018


AF Kaj Østergaard, Højmarken 51, Broager:

I april blev de tre landsbyer Brunsnæs, Iller og Busholm i BIB Landsbylaug kåret til årets landsby i Sønderborg Kommune og den officielle kåring skete ved BIB- Triatlon i Brunsnæs den 2. juni.

Flagskibet i laugets arbejde er etablering af en cykelfærge mellem Brunsnæs og Langballeå på den tyske side. Selvom projektet har mødt modvind undervejs, blæser der nu milde vinde og der er samlet penge ind til broanlægget i Brunsnæs.

En del af pengene er indsamlet ved BIB- Triatlon som blev holdt i år og sidste år. Lauget har også søsat mange andre projekter. Foruden den årlige affaldsindsamling er der blevet anlagt en krolf bane og lavet en ophalerplads for småbåde.

Sidste år plantede lauget en ny tjørn på Klør-Fire som afløser for den gamle tjørn som faldt under orkanen i 1999. Den gamle tjørn, som stammede fra Erik af Pommerns tid, har altid været vartegn for Brunsnæs. Ved tjørnen er der nu opsat en stillebænk som landsbylaugene opstillede i 2017 mange steder på Broagerland.

I 2017 deltog BIB landsbylaug sammen med de andre landsbylaug på Broagerland ved ”Det levende teglværk” på Cathrinesminde Teglværk under Spejdernes lejr. Det levende teglværk blev så stor en succes at det gentages i år. Projekterne fra ildsjælene i BIB-Landsbylaug er til glæde for både lokalbefolkningen og turisterne i området og på Gendarmstien.

Stort til lykke.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk