BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Strandet skib er nu fjernet

05-05-2020


(foto: Sønderborg Kommune)

Den motorbåd, der i flere måneder har ligget på grund ved Skelde Vig, må endnu ikke fjernes af Sønderborg Kommune,  skrev vi på broager.dk i februar. 

- Vi har besluttet, at den skal fjernes, men vi er nødt til at søge Søfartsstyrelsen om lov til at fjerne den, da det er en anden mands ejendom, siger Kristian Nordstrøm, der er grøn arealforvalter ved Sønderborg Kommune. Han ved endnu ikke, hvornår man får tilladelsen fra Søfartsstyrelsen, men at man har anmodet om en hastesag. Men tilladelsen kom i siidste uge.

Hastesagen er afgjort, og i det tempo har kommunen nu fjernet båden.

"Så er den strandede båd i Skeldevig fjernet.


Båden strandede i december og har siden ligget grundstødt. Torsdag fik Sønderborg Kommune lov at fjerne båden af Søfartsstyrelsen og mandag gik vi i gang," skriver kommunen i dag på facebook.

Hvor den er bragt hen, vides ikke. Men væk er den. Heldigvis. I februar oplyste Kristian Nordstrøm fra Sønderborg Kommune, at man flere gange har tjekket  og har holdt øje med, at der ikke gik hul på olietanken. Så vidt vides, er det lykkedes at fjerne skroget, uden at der har været olieforurening.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk