BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Succesfuld workshop for den nye cykelfærge

02-11-2018


Havnemestrene Hans Jaich, Finn Hansen og Hans Lindum Møller. Projektleder Gerhard Jacobsen og borgmester Kurt Bertelsen. Turismefolkene Mette Sehrt, Irene Lorenzen og Gorm Casper.

 

Med Gerhard Jacobsen og BIB landsbylaug som indbyder har alle tovholdere og interessenter været på en første workshop for at koordinere og opbygge et praktisk samarbejde omkring den nye cykelfærge mellem Danmark og Tyskland med ruten fra Egernsund via Marina Minde og Brunsnæs på Broagerland til Langballigau i Tyskland. Færgen Elephanten indsættes på ruten med første tur fredag den 28. juni 2019.

Deltagerne fra begge sider af landegrænsen drøftede havneforhold, sejlplan, myndighedsforhold, turisme, markedsføring og medier. Og konklusionen fra workshoppen er bl.a., at havnemestrene tjekker de praktiske rammer for anløb af havnene, og billetterne bliver sat til salg via Visit Sønderjylland.

Den daglige leder af turistkontoret i Sønderborg, Mette Sehrt og turistchefen for området langs den tyske side af Flensborg Fjord, Gorm Casper, sikrer, at den nye cykelfærge bliver markedsført bredt som et nyt grænseoverskridende tilbud. Redaktøren af netavisen broager.dk, Kristian Pallesen har påtaget sig presse-opgaven for den nye rute, og havnemestrene Finn Hansen for den kommunale havn i Egernsund, Hans Lindum Møller for Marina Minde, Gerhard Jacobsen for Brunsnæs og Hans Jaich for Langballigau afklarer evt. spørgmål med færgen Elephantens ejer Erik Bertelsen, Hadsund.

En meget tilfreds projektleder

Gerhard Jacobsen, som i flere år har knoklet for at virkeliggøre drømmen om en cykelfærge mellem Danmark og Tyskland sammen med Jan Jessen fra BIB landsbylaug er særdeles opmuntret af oplevelsen ved workshoppen i går på Cathrinesminde.

- Ejerskabet er flyttet ud på flere skuldre. Det var Gerhards projekt indtil i dag. Nu er det et fælles dansk-tysk projekt. Det kan jeg mærke på den dialog, vi har haft på workshoppen. Og jeg har tillid til, at enhver tager ejerskab og byder ind med det bedste inden for det felt, de har spidskompetencer.

Vi har nu en aktivitetsplan. Vi ved, hvilke opgaver der ligger forude og hvem der tager ansvaret for de enkelte aktiviteter. Jeg føler, vi er omgivet af en masse ansvarsbevidste mennesker, og jeg har både en tro og en forventning om, at tingene bliver fulgt til dørs, siger Gerhard Jacobsen, som glæder sig over, at også borgmesteren fra Langballig, Kurt Bertelsen, var med på workshoppen – og at Sønderborg Kommunes landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg deltog.

- Vi har lyttet til alle input. Vi får justeret lidt på sejlplanen og på billetpriserne, og vi får omsat nogle gode input med henblik på ikke kun at indsætte cykelfærgen i rutefart men også at lave en måske ugentlig udflugtssejlads til Langballigau. Så jeg har set en masse glade mennesker gå herfra i dag, inkl. mig selv, siger Gerhard Jacobsen efter workshoppen.

Foto: Torben Wridt


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk