BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Tidl. borgmester Niels Krogh Hansen er død 90 år

03-01-2022Jørn Lehmann Petersen,  Farverløkke 41, Broager, skriver mindeord over Niels Krogh Hansen.

Kort før nytår sov tidligere borgmester i Broager, Niels Krogh Hansen stille ind i sit hjem i Dynt, 90 år gammel.

Niels Krogh Hansen kom til Broager i 1967. Forud var han ansat som lærer ved Ørting skole, hvor han startede en ungdomsskole og var medlem af sognerådet. Begge interesser tog han med til Broager, hvor han blev ansat som lærer og ungdomsskoleleder.

Interessen for uddannelse og gode tilbud til unge mennesker førte ham hurtigt ind i politik. I 1974 opstillede han for det, der dengang hed Liberal Fællesliste og fik et flot valg. Ved valget i 1977 fik han et endnu bedre valg og blev i den efterfølgende konstituering valgt som borgmester, en post han bestred frem til 1986.

Under NKH’s borgmestertid påbegyndte Broager kommune for alvor forvandlingen til en mere fremadrettet visionær kommune, som kunne tiltrække mange nye tilflyttere. En af de første større opgaver var udbygning af Broager skole til en moderne nutidsskole. Senere fulgte udvidelse af Broager Hallen med en sal, hvor der også kunne afholdes kulturelle arrangementer.

NKH stod også i spidsen for en af de første større borgerinddragelser omkring renovering af Broager Bymidte. Efter en omfattende høring iværksatte man et for datiden meget utraditionelt og spændende renoveringsarbejde, der om noget gav Broager sit særpræg. Projektet blev gennemført som et delvist aktiveringsprojekt for unge arbejdsløse og trak mange besøgende fra andre byer af tilsvarende størrelse.

I forbindelse med udstykning af Broager Øst og planer om en senere udstykning i den vestlige del af Broager opstod ønsker om både en vestlig- og en østlig omfartsvej. Igen iværksatte NHK en høringsproces, der resulterede i etablering af den østlige omfartsvej, som vi kender den i dag.

Loddenmosen havde gennem længere tid skabt store problemer på grund at tilstoppede afvandingsrør. Efter lange diskussioner mellem lodsejere og politikere skar NKH igennem og sikrede en løsning, således at mosen nu ligger hen som et særdeles attraktivt naturområde.

Også omkring restaurering af Cathrinesminde Teglværk gjorde NHK sin indflydelse gældende. Allerede fra de første tanker blev født, bakkede han varmt op om projektet, der således kunne bæres gennem byrådet i bred enighed.

Da Broager Andelsboligforening havde planer om et nyt byggeri i Broager Øst, var NKH også parat til at bakke op om projektet trods både lokal og politisk modstand. Der skulle være boliger til alle, var hans opfattelse.

Ud over sit borgmesterjob var NKH en ivrig radioamatør. Han byggede meget af udstyret selv, fik tilladelse til og rejste en kraftig antenne, der kunne sikre kommunikation med stort set hele verden.

Samlet var NKH en nytænkende borgmester, der om nogen har lagt grundlaget for det Broager vi kender i dag.

Æret være hans minde.

--

Marianne Tychsen, Dynt, skriver på vegne af beboerne i Dynt følgende mindeord over Niels Krogh Hansen, Dyntvej 86.

Niels Krogh Hansen, Krogh eller bare ”borgmesteren” er ikke mere. Han døde den 30. december i sit hjem i Dynt, 90 år gammel. Udtrykket ”mæt af dage” passer ikke på Niels Krogh, for han var skarp til det sidste. Fulgte med i alt fra politik, bold i fjernsynet, samfundsudviklingen generelt og især forestående projekter i fælleshuset, der lå ham meget på sinde, og som han kastede ressourcer efter som ingen anden.

Det vil være vanskeligt at forestille sig, at vores fælleshus, Dynthuset, ville eksistere uden Niels Kroghs indsats og vedholdenhed. Det er vi mange, der skylder ham stor tak for og en bedre måde at blive mindet, når fællesskabet samles, kan man vel ikke håbe på.

Niels Krogh er født og opvokset på Randersegnen. Lærergerningen førte ham til Broager, og han flyttede med familien til Dynt, hvor han havde erhvervet sig en gård. Niels har ofte fortalt om, hvad der nærmest må betegnes som et mindre kulturchok med mødet med landsbyboerne, der ikke var længe om at få ham organiseret bl.a. til forskellige poster, der manglede en kompetent bidragyder.

Men Niels forstod at tilpasse sig og få det bedste ud af det. Med sin arbejdsomhed og med en ikke ringe portion stædighed blev det til adskillige poster i alle former for organisationer og foreninger. Det politiske fyldte meget, hvilket resulterede i en borgmesterpost i Broager Kommune i årene 1978-1986, hvorefter Niels trak sig tilbage til sit landbrug.

Niels Krogh mistede sin første hustru tidligt, og efter nogle år alene har han lige siden dannet par og er senere blevet gift med Betty Østergaard. Deres fælles liv i Dynt har budt på et aktivt liv med et væld af rejser til fjerne og nære destinationer, forenings- og landsbyliv, sorger og glæder, som naturligt følger med.

Nu er landsbyens nestor rejst videre. Han efterlader sig de tre børn med familier, Lars, Troels og Nina og hustru Betty Østergård.

Æret være hans minde.