BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Til foreningerne: Vi drøfter Tour de France i morgen

13-10-2021
Broager Udviklingsforum indkalder foreninger i Broager til møde  torsdag den 14. oktober klokken 1900 på Broagerhus om aktiviteter 100 dage op til Tour afslutningen i Sønderborg i 2021.

Forum har tidligere inviteret foreningerne i Broager til møde om aktiviteterne sidst i september og her deltog Broager Kultur, Ringriderforeningen, BUI Rock, Broager Brandværn med repræsentanter for orkestret og selve brandværnet, BUI Motion, Landsbylaugene og BUI hovedforening. Her var oplægget det samme som i nedenstående, og de har nu været hjemme og arbejde mere på sagen.

Oplægget er at finde en eller flere begivenheder, som foreningerne kan være fælles om. Samtidig er der jo intet i vejen for, at foreningerne også sideløbende kan lave deres eget. Hovedformålet er, at få Broager på landkortet og have det hyggeligt og fornøjeligt samtidigt.

Så er der andre foreninger, der ikke var med til det første møde, der har lyst til at give deres input og være med, så mød op i morgen torsdag.  

-jørgen.