BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Til glæde for pensionister

15-02-2021


To gange om året uddeler Social- og Seniorudvalget penge fra den såkaldte §79-pulje. 27 foreninger og vennekredse i kommunen kan se frem til at få del i puljen i denne omgang – til glæde for medlemmer og de ældre, de arbejder for, når der igen bliver mulighed for at mødes.

Lokalt er der fem, som har søgt og fået tilskud. Det er:

Ældresagen Broager, søndagscafé                           9.000 kr.

Motionsklubben Broager, aktiviteter                        14.000 kr.

Egernsund og Omegns Seniorer, sangcafé mv.      14.000 kr.

Vennekredsen v. *Vesterdalen, aktiviteter                 10.000 kr.

Ældresagen Broager, søndagscafé                           9.000 kr.

*Broager Plejecenter

 

Det er Serviceloven, som i sin §79 giver kommuner mulighed for at støtte frivilligt social omsorgsarbejde, der har til formål at øge pensionister velfærd og trivsel. Den mulighed benytter Sønderborg Kommune sig af.

 

- Vi er lige nu i en helt ekstraordinær situation, hvor vennekredse og foreninger er handlingslammede på grund af Corona-restriktioner. Men jeg ved, de sidder på spring og bare venter på at få lov til igen at yde en indsats for fællesskabet og den enkelte ældre, som savner at komme ud, opleve noget og være sammen med andre igen.

Det er godt, vi med §79-midlerne har mulighed for at støtte det fantastiske omsorgsarbejde, som vores mange frivillige udfører. Og jeg vil bare ønske for dem og os alle sammen, at vi snart trygt kan mødes igen til fælles glæde, siger formand for Social- og Seniorudvalget i Sønderborg Kommune, Preben Storm.

Af de i alt næsten 400.000 kr. i puljen er der 103.000 kr. tilbage til anden ansøgningsrunde, hvortil ansøgningsfristen er 1. juni 2021.

 


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk