BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Tilflytteren fra Sjælland har sikret Gendarmhuset på Klør-Fire

10-04-2018


Gendarmhuset er gennemrestaureret.

Henning Rasmussens hjem på Broagerland minder ham om arbejdslivet i det gamle toldvæsen, som han blev pensioneret fra i 2012.

Knapt var han forhenværende chef i Frihavnen i København, før han i 2011 købte Gendarmhuset, Klør-Fire 4 i Brunsnæs, og solgte ægteparrets landsted ved Køge.

De seneste fire år har han været formand for BIB Landsbylaug, og derfor er det også ham, der har været pennefører på den beretning, der har givet BIB titlen som Årets Landsby i Sønderborg Kommune.

Tilflytteren fra Sjælland vidste, hvad Sønderjylland byder på. Han var og er tiltrukket af landsdelen.

- Så vi var ikke i tvivl, da muligheden opstod. Den gamle tjenestebolig overgik i 60'erne til af være feriebolig for de ansatte, da Dansk Told & Skatteforbund arvede det ved nedlæggelsen af Toldgrænsekorpset i 1969 men skulle sælges, fordi det var så forfaldent, at det ville koste ca. 2,5 mio. kr. at sætte det i stand. Og dengang i 2010 var der ikke mange bud på Gendarmhuset. Så jeg bød ind, ikke med for meget, men som man sagde, da mit tilbud blev accepteret, så bliver huset jo ”i familien”, fortæller Henning Rasmussen, i dag 68 år og sammen med hustruen Vibeke fortsat i gang med at færdiggøre restaureringen.

Kun ydermure og tag står tilbage

- Kun ydermure og tag står tilbage. Alt indvendigt er fornyet og forandret. Og det har været dyrere end at bygge nyt. Men for os er det vigtigt, at Gendarmhuset fra 1922 nu og i fremtiden står som Gendarmhuset og minder os om den historie, der knytter sig til området og Gendarmstien, fortæller han om restaureringen, som har ført til, at han også lejer værelser ud til vandrerne på Gendarmstien og fortæller dem om historien.

Nok er jeg sjællænder, men jeg har både været på kasernen i Sønderborg som ung og seks år i Padborg som tolder. Vibeke er fra Kolding. Så da vi flyttede hertil, valgte vi at ”blande os”.

Jeg troppede op til en generalforsamling i landsbylauget og kom i bestyrelsen, og Vibeke er næstformand i Grundejerforeningen. Faktisk var hun opfordret til at tage formandsposten, men det skal jo ikke være fra vores hus, tingene skal samles eller udspringe fra. Hele lokalsamfundet skal jo gerne være fælles om det, vi gerne vil.

I vinterhalvåret er vi et halvt hundrede familier i de tre lokalsamfund, som har et fælles landsbylaug. Om sommeren er vi jo flere hundrede, for BIB er jo et udpræget sommerhusområde. Og alle grundejere er automatisk medlem af landsbylauget som er kontingentfrit.

Kommunen finansierer driften

Landsbylauget lever af de 6.000 kr., vi får fra kommunen hvert år, og det går ganske glimrende. Det væsentlige er, at vi har en god kontakt til kommunen, og når vi beder om noget, udbedrer de det for os.

F.eks. har vi i vinter fået så meget tang op, at vores vinterbadere ikke kan komme ud, og vi skal have ryddet tangen væk, også for at gøre klar til årets triatlon.

Vi har opnået en del, de seneste år, bl.a. fået en ophalerplads, så vi kan få både i vandet. Sammen med den tidligere formand for kommunens tekniske udvalg Frode Sørensen har vi også fået løst hytte-problemerne, så alle er tilfredse. Så længe kontrakterne på grunden ved Brunsnæs kro løber, får hytterne lov at blive stående. Og nu kører vi på med cykelfærgen og skal have lavet en lokalplan. Der bliver brug for kioask og toiletter i Sandkulen, hvor vi jo også med kommunens hjælp har fået lavet en primitiv overnatningsplads.

Gendarmstiens vandrere opdeler typisk ruten i fire og har brug for at overnatte på Broagerland. Vi skal have udvidet udbuddet af Bed & Breakfast og andre overnatningsmuligheder, mener Henning Rasmussen.

- Hvad skal de 5.000 kr., som følger med titlen som Årets landsby, bruges til?

- Det holder vi et møde om, men skal være til noget, der kan ses på én eller anden måde og er til gavn for alle, mener formanden, som gerne have deltaget i landsby-topmødet i Svenstrup for at modtage prisen. Han sad i toget på vej hjem fra Fyn, da en SMS med beskeden tikkede ind. Champagne-proppen sprang senere på aftenen.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk