BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Tre søstre mindedes deres fire døde grandonkler

20-11-2022


De tre søstre, fra venstre Maibrit Frødstrup, Vejen, Heidi Hansen, Vejen, Karin Zacho, Svenstrup, og kusine Margit Brodersen, Egernsund.

Blandt de mange fremmødte i dag søndag ved mindehøjen i Broager for Første Verdenskrigs faldne fra Broagerland var også tre søstre og deres kusine. De er efterkommere af de fire faldne sønner og en svigersøn til søstrenes oldemor. 165 unge sønderjyske mænd fra Broagerland faldt i krigen og kom ikke hjem igen.

Heidi Hansens oldeforældre var blandt de hårdest ramte. Og familien var i i dag stærkt repræsenteret med tre oldebørn og en kusine.

- De faldne er vores fars morbrødre – vores grandonkler, fortæller Heidi Hansen fra Vejen.

- Hvordan tacklede dine oldeforældre et så massivt tab?

- Min farmor har fortalt os, at vores oldemor tog det på den måde, at når sognefogeden kom på besøg (det var ham, der havde den tunge pligt at orientere pårørende, når en ung soldat faldt i krigen. red.) tænkte hun: Kommer han med godt for at sige goddaw, eller kom han med skidt – for at sige, at der nu er én mere, der var faldet.

Men da de ved genforeningen var med på Dybbøl, da rejste hun sig op og sagde til vores oldefar: ”Så er vores drenge ikke død forgæves. Vi kom hjem til Sønderjylland”. Det tænker vi tit på. Det var stort at sige, at vi har mistet fire sønner, og at det ikke var forgæves.

Vores farfar, som var den svigerfar, der overlevede krigen, han kom i fransk fangenskab og overlevede på den måde, fortæller Heidi Hansen efter at have lagt en blomst ved stenen med navnene på de fire faldne fra familien.  

- Vi er altid kommet her meget som børn, fordi vores bedsteforældre er begravet i Broager. Og vi kommer her nok et par gange om året.

Mindehøjens historie

Formanden for menighedsrådet, Marianne Tychsen, fortalte om forberedelserne til at bygge mindehøjen, som blev indviet fire år efter Første Verdenskrigs afslutning og to år efter Genforeningen.

-Det daværende menighedsråd søgte råd hos museumsinspektør Raben på Sønderborg Slot. Det er en offentlig kendt hemmelighed, at han var utrolig fascineret af jættestuer og gravhøje, og derfor foreslog han, at man skulle bygge en langdysse. Men menighedsrådet var ikke helt færdigt med at undersøge tingene og tog til sidst kontakt til en kunstner, Johan Skovgaard, kirkekunstner og uddannet gartner, og man endte med konstruktionen, som den fremstår i dag. Det er med sten fra Skelde Strand og jord blev kørt hertil af frivillige og bygget op som planlagt.

Et unikt krigsmindesmærke

-Mindehøjen var allerede unik i sin samtid. Måske ikke så meget på grund af konstruktionen men på grund af sin forsonende og ligeværdige opbygning med navnene, der står side om side. Den er også unik i sin nutid, sagde Marianne Tychsen med henvisning til, at daværende museumsinspektør Inge Adriansen bl.a. har udtalt, at det er det smukkeste og indtryksfulde krigsmindesmærke der findes.

-Som erindringssted bevæger den os stadig. Og de fleste af de utrolig mange besøgende i Broager kirke lægger også vejen forbi mindehøjen og bliver bevæget af det, tror jeg.

Krigen, der skulle ende alle krige, banede blot vejen for endnu en krig. Og netop i denne uge har de krigshistoriske vingesus blæst hen over vort lokalområde.

Bomberne fra det nedstyrtede britiske bombefly tiltænkt togtet over Hamborg blev sprængt. Operationen hed Gomora, og så behøver man jo ikke sige mere. 42.000 civile i Hamborg døde ved dette angreb. Hele den situation har bragt minder frem hos mange og eftertænksomhed hos mange andre.

- Vi har krig igen i Europa. Missiler bringer ødelæggelser af ufattelige dimensioner. Familier må leve adskilt uden strøm, varme og øvrige forsyninger, mens det går mod vinter. Det er seje folkefærd. De har prøvet det før. Gid at også den krig må få sin snarlige afslutning, sluttede Marianne Tychsen mindetalen i dag.

Menighedsrådet og Lokalhistoriske Forening og arkiv stod bag dagens højtidelighed, som også spejderne bidrog til ved at stille op med faner.


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk