BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Uddeler Sønderborg-mærke for social ansvarlighed

07-10-2022


Mærket uddeles for at anerkende de virksomheder, som tager et socialt ansvar .

For at anerkende de lokale virksomheder i Sønderborg-området, som påtager sig et socialt ansvar, skal der hvert år uddeles et nyt Sønderborg i Arbejde-mærke.

I januar 2023 uddeler partnerskabet Sønderborg i Arbejde for første gang et Sønderborg i Arbejde-mærke for social ansvarlighed. Mærket uddeles for at anerkende de virksomheder, som tager et socialt ansvar og får folk, der har det svært ved at finde fodfæste, i arbejde. Mærket skal hvert år uddeles til lokale virksomheder, som påtager sig et socialt ansvar ved at arbejde målrettet med rummelighed, fastholdelse og uddannelse.
 
Virksomheder, som tildeles Sønderborg i Arbejde-mærket har mulighed for at bruge det i rekrutterings- og markedsføringssammenhænge og vise omverdenen, at de påtager sig et frivilligt samfundsansvar og bidrager til en bæredygtig udvikling i kommunen.

- Sønderborg i Arbejde-mærket skal være med til at synliggøre og anerkende det samfundsansvar, som mange lokale virksomheder løfter hver dag. Det kan være virksomheder, som har rekrutteret ledige på kanten af arbejdsmarkedet, har ansat lærlinge, har opkvalificeret deres ansatte eller som har gjort en særlig indsats for at fastholde sygdomsramte medarbejder. Virksomheder som disse er med til at gøre en forskel for andre mennesker hver dag, og de yder et vigtigt bidrag til en sund udvikling i kommunen, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Jan Prokopek Jensen.  

Henning Kristensen, Dansk Industris repræsentant i Styregruppen for Sønderborg i Arbejde, er enig:
- Der bliver et større fokus på socialt ansvar, og de mange virksomheder, som arbejder med CSR. Det vil vi gerne hædre. Med Sønderborg i Arbejde-mærket kan vores lokale erhvervsliv eksponere deres arbejde og bruge det, når de skal gøre sig attraktive for potentiel arbejdskraft og skabe nye partnerskaber eller aftaler. Samtidig taler mærket også lige ned i det arbejde, vi i forvejen laver med FNs Verdensmål.  

For at komme i betragtning til at modtage Sønderborg i Arbejde-mærket for 2023 skal man som virksomhed indsende en digital ansøgning. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den sociale indsats, som er udført inden for det seneste år, og inden for minimum to af områderne:

Det rummelige arbejdsmarked
Har hjulpet ledige, der har behov for ekstra støtte til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet for eksempel gennem mentorordning, praktik, løntilskud eller fleksjob
Fastholdelse af medarbejdere og fremme af et godt arbejdsklima
Arbejdet med at fastholde syge medarbejdere og skabt trivsel gennem et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
Uddannelse og livslang læring
Have ansat elever under erhvervsuddannelse, ansat voksenlærlinge eller gennemført opkvalificerings- eller omskolingsforløb.

 Ansøgningsperioden løber fra 3. oktober til 1. december 2022, og man kan ansøge på www.sonderborgkommune.dk/csr.
Alle virksomheder, der tager et socialt ansvar, opfordres til at søge mærket.
 
Virksomheder, som modtager Sønderborg i Arbejde-mærket, bliver inviteret til Nytårskuren i begyndelsen af 2023, hvor alle modtagere fejres og får overrakt mærket og et diplom af Sønderborg Kommunes borgmester.

Hvis din virksomhed overvejer at tage et større socialt ansvar, kan I kontakte Sønderborg Kommunes virksomhedsservice på tlf. 88 72 40 31 eller mail virksomhedsservice@sonderborg.dk.

FAKTA: Hvad er Sønderborg i Arbejde?
Sønderborg i Arbejde er et partnerskab mellem virksomheder, uddannelser, fagforeninger og Sønderborg Kommune stiftet i 2020 med målet om at få flere borgere i arbejde. Visionen med partnerskabet er at skabe et fremtidssikret lokalt arbejdsmarked, hvor virksomhederne klarer sig godt og flest muligt har et godt arbejde.
 
I partnerskabet mener vi, at virksomhedernes samfundsansvar udgør et vigtigt bidrag til at skabe et bæredygtigt arbejdsmarked i Sønderborg. Det er et arbejdsmarked, hvor økonomisk vækst går hånd i hånd med en social indsats, så flere kan en finde plads og blive på arbejdsmarkedet samt få nye kompetencer og mere uddannelse hele livet igennem.


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk