BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Udvalgsposter fordelt

08-12-2021OPDATERES:

Byrådsgrupperne er nu ved at være klar med fordelingen af posterne, og derfor kan vi nu offentliggøre de første aftaler for de fire valgte på Broagerland.

Christel Leiendecker, Broager, er den eneste af de fire, som indtil videre er sikret en formandspost i et udvalg. Hun bliver formand for udvalget for kultur, idræt og medborgerskab og medlem i Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst og vil fortsætte arbejdet i Integrationsrådet. Hun følger herudover arbejdet i Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

Erik Krogh, Broager, bliver medlem af Teknik, By og boligudvalget, og medlem af udvalget for bæredygtighed og landdistrikter, hvor Erik Krogh bliver Venstres tovholder og ordfører for Landdistrikter. Derudover medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget.

Daniel Staugaard, Egernsund, bliver næstformand i Natur, Klima, Miljøudvalget, hvor han også er Venstres tovholder og naturordfører. Det er et nyoprettet politisk udvalg som bl.a. skal arbejde med den grønne omstilling, biodiversitet, havmiljø, naturgenopretning samt spildevands-, affalds-, varmeforsyning og vandforsyningsplaner.

Derudover bliver han medlem af udvalget for bæredygtighed og landdistrikter, hvor han også har haft sæde i udvalget den forgangne byrådsperiode. Daniel Staugaard vil også fortsat være medlem af Sønderborg forsyning.

I en pressemeddelelse fra Daniel Staugaard skriver han bl.a., at han som et udpræget naturmenneske får et drømmeopgave, som han glæder sig meget til at komme i gang med. Han skal udgøre formandsskabet i det nye udvalg sammen med Enhedslistens nye byrådsmedlem Asger Romme Andersen. ”Jeg har de seneste 4 år været Venstres naturordfører, hvor jeg bl.a. har sikret midler til genopretning af natur langs gendarmstien på Broagerland, til gavn for både lokale, turister, dyr og planter”.

Erik Lorenzen, Iller, bliver medlem af tre udvalg: Social-Senior og Handicap Udvalget, Børn og Uddannelse Udvalget og Sundhedsudvalget.
Og så fortsætter han i Sønderborg Ungdomsskoles/10klassses bestyrelse.