BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Udvikling eller afvikling - Pas på Broagers smukke landskab og natur

09-04-2020Fra Jan Bjerkén, Nejsvej 16, Broager, har vi modtaget dette læserbrev:

Planen om udstykningen på Nejsvej har været behandlet politisk !!!

Det skete nemlig for kun godt 3 måneder siden, da et enigt byråd vedtog kommuneplanen 2019-2031. En flot og fremsynet plan som bl.a. sigter på at beskytte og bevare de store natur- og landskabsværdier, der er i kommunen, og som er baseret på et mangeårigt arbejde med meget høj grad af medinddragelse af kommunens borgere. Herunder også Broagers borgere, hvor der var stor tilslutning til, at det vigtigste for dem, var det fantastisk smukke landskab og naturen som omgiver byen.

"Naturen i byen - Byen i naturen"

Det landskab, som Ole Hansen ønsker at tjene penge på at udstykke, ligger ikke kun i landzone og kystnærzone, men er også en del af en særlig beskyttet grøn landskabskile, der strækker sig helt fra kysten ved Flensborg fjord og op til byen og er med til at sikre, at naturen kommer så tæt ind i byen som muligt, eller som det hedder i Broagers bystrategi "Naturen i byen - Byen i naturen". Herudover er der også tale om et geologisk interessant istidslandskab, ligesom det er en vigtig veksel for vildt- og fuglevildt, og endelig er området en del af udsigten fra det nærliggende udsigtspunkt på Nejsbjerg, hvorfra der er en "udsigt i verdensklasse", og som da også er et typisk stoppunkt på gendarmstien, der går lige forbi.

 

At Ole Hansen er utilfreds med at gå glip af en god forretning og en sikkert også god fortjeneste, og derfor har skrevet en række mere eller mindre grove læserbreve og har fået støtte fra familie og gamle venner er forståeligt nok, men der kan aldrig være tvivl om, at den af ham ønskede udstykning kun vil være til fordel for nogle få menneskers snævre privatøkonomiske interesser, samt selvfølgeligt for de få, som er hurtige, heldige eller velhavende nok til at sikre sig en grund i første række. Der kan heller ikke være tvivl om, at der er en meget bred modstand fra borgerne i Broager, mod ethvert projekt, der truer med at ødelægge den smukke natur og de fantastiske landskaber, der ligger rundt om vores by, og som har så stor betydning for, at Broager er et attraktivt sted at bo og leve i, og er med til at tiltrække nye borgere.

Ikke et U-land

Broager er ikke, som Erik Teichert skriver, et U-land, men derimod en dejlig by i harmoni og balance. Nye tilflyttere er meget velkomne, og der er ikke modstand hverken mod udstykninger eller udvikling. Men hvis den udstykning eller udvikling sker på bekostning af de værdier, som gør Broager til det særlige og attraktive sted det er, herunder det fantastiske landskab og naturen, så vil det ikke være Udvikling - men derimod Afvikling.

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk