BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Udvikling i Broager

08-10-2021


Læserbrev - fra Erik Lorenzen, Iller

Jeg tror jeg kan blive enig med Ole Hansen om en ting, og det er, at vi er uenige om hvordan og hvor vi skal boligudvikle Broager by.

På borgermødet for ikke så længe siden på Broagerhus,  kom der en udmelding fra vores lokale ejendomsmægler om  den største mangel i det boligudbud der findes i Broager. Det var mindre enheder ejer/lejeboliger til de borgere, der gerne ville blive i byen, men have noget, der var mere overkommeligt i dagligdagen.

Der er 14-15 ældreboliger på vej på Vestergade (visiteres af kommunen) men dog kan disse borgere blive centralt i byen. Der er grunden hvor stationskroen lå. Hvis ejeren ønsker det, kan der etableres en række gode moderne og bynære boliger. Byfornyelse er også en mulighed, hvor ældre udtjente boliger eller tidligere erhvervsbygninger ændres til attraktive lejligheder. På borgermødet var der også stor enighed om at området øst for Jørgensby skulle prioriteres højt, som et kommende boligområde med et blandet boligudbud.

 

Ole Hansen du behøver ikke minde mig om processen for et nyt boligområde beliggende i Landzone/kystbeskyttelseszonen. Den kender jeg såmænd godt.

 

Når jeg siger du tromler, så skulle du høre dig selv når du taler til eksisterende borgere, der bliver berørt af dine udstykningsplaner og ikke nødvendigvis har samme holdning som dig. Det gjorde du på borgermødet for nylig og for den sags skyld også da du startede Mariehøj udstykningen for en del år siden.

Naboerne har og får intet at skulle have sagt, hvis det står til dig.

Og ja, som landmand vil jeg vil som udgangspunkt passe på vores landbrugsjord og især på vores natur, hvis der er andre muligheder for boligudvikling, der kan sættes i spil først.

Og nej, jeg taler ikke på samtlige socialdemokratiske kandidaters vegne, når jeg vil tage det særlige hensyn, at bevare den særlige natur som området ved Nejsvej det er. Det er blot min helt egen holdning.

Så der er sikkert stadig en mulighed for at du kan finde en anden socialdemokratisk kandidat, som du kan stemme på.

Socialdemokratisk byrådskandidat

Erik Lorenzen

Illervej 21

6310 Broager