BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Udvikling i yderområder

30-09-2021


Vi har modtaget:

Kommentar af Ole Hansen til byrådskandidat for socialdemokratiet Erik Lorenzen, Iller.

Den 26.september og den 27. september skriver Erik Lorenzen på broager dk. og i JydskeVestkysten- blandt andet: ”Alle vil udvikling i yderområderne”.

Denne påstand er faktuelt, forkert i og med, at der var 26 protester fra Drosselvænget, Nejsvej og Brombjerg 2. etape vedr. udstykningen Nejsli på Nejsvej.

Erik Lorenzen skriver videre, at rigtig mange bliver  blankt afvist af lovgivningsmæssige forhindringer og stive regler, og nævner et eksempel vedr. den kommunalt ejede Frydendal Kro, som kommunen vil bryde ned, for derefter at sælge grunden, men iflg. kommunens ejendomskonsulent kan en køber ikke forvente at få lov til at bygge et nyt hus.

 

Magen til irrelevant udtalelse, har jeg aldrig hørt! – idet det er en selvfølge, at når man køber en grund af kommunen, og der ikke i købsbetingelserne står, at grunden ikke må anvendes til byggegrund, - er det selvfølgelig tilladt at bygge, evt. efter nærmere aftale med Forvaltningen.

 

Hvis det derimod forholder sig sådan, som Erik Lorenzen påstår, nemlig at en køber ikke kan forvente at bygge et nyt hus, efter køb af grund, vil jeg mene, at der prompte må indgives en politianmeldelse mod kommunen.

 

Erik Lorenzen skriver så også:” Hvorfor ikke også give mulighed for at bygge nyt i tilknytning til landsbyerne.”

Jammen ”rolig nu” – den mulighed har eksisteret de sidste 45 år, som nævnt herunder:

”Ansøgning om Landzonetilladelse”- et skema, som kan rekvireres fra kommunen.

 

Jeg håbede og troede, at en socialdemokratisk byrådskandidat vidste bedre.

 

Ole Hansen

Illerstrandvej 30

6310 Broager