BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Vandværket tvinges til at låne

05-04-2019 

 

Broager Vandværk forventer store udgifter i de kommende år til at renovere ledningsnet og boringer og ærgrer sig i den sammenhæng over, at vandværket ikke har lov til at spare op til kommende store renoveringer.

 

Den viden fik bestyrelsen sidste år, da Miljøministeriet-Naturstyrelsen greb ind over for, at vandværket forhøjede prisen på 1 kubikmeter vand med 2 kroner på grund af de seneste års underskud.

 

- Vi satte prisen ned for hele 2018 til 1 krone, oplyste formanden for Broager Vandværk i bestyrelsens beretning på generalforsamlingen.

 

- Vi var i den tro, at vi ved at forhøje taksten kunne komme på højkant igen. Men nej. Vi må ikke have overskud, ej heller spare op til forventede kommende udgifter. Vi er pålagt at optage lån, hvis vi ikke selv har penge til kommende større renoveringer, fortalte formanden. De store udgifter, der venter forude, er udskiftningen af ledningsnet, når Forsyningen går i gang med at separere spildevand og overfladevand på Storegade, og renoveringen af vandværkets boringer.

- Vi har udført 17 reparation af vores ledningsnet i år2018, nogle har været særdeles dyre, særligt den ved det gamle posthus, hvor det var umuligt at grave på grund af mange ledninger fra andre forsyningsselskaber, vi måtte bruge en slamsuger til at suge jorden op, som sagt det blev meget kostbar.

Større vandspild

- Vi har udpumpet 237.478 m3 vand til ledningsnettet. Mod sidste år 232.379 m3 dvs. 5099 m3 mere i 2018. Vemmingbund Vandforsyning har aftaget 23.464 m3. Til filterskyl har vandværket selv brugt 2.073 kubikmeter, og i alt er der solgt 214.116 kubikmeter, viser forbrugsmålerne.

Og apropos vandmålere, så vil vandværket skifte fra målere af typen Diehl og gå over til at installere fjernaflæsbare målere fra Kamstrup.

Vandværket havde sidste år et vandspild på 9% mod et spild på 4,3 % i 2017. -Vi er rimelig sikre på, at det skyldes det store brud der var på Illerstrandvej/Røde vej i slutningen af august. Vi håber, at vi i 2019 kommer under tallet fra år 2017. Landsgennemsnittet for ledningstabet er på 7,82%.

--

Du kan læse om, at der er pexticider i drikkevandet ved at klikke her


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk