BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Velbesøgt Venstre-generalforsamling

13-02-2020


Fra Venstres lokale generalforsamling (Foto: Erik Krogh)

22 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Broagerlands Venstre hos Nette Jensen i Skelde og genvalgte såvel formand som fire øvrige bestyrelsesmedlemmer, som var på valg. 

Formand Hans Valdemar Moldt fremlagde en fyldig beretning, med emner fra det landspolitiske og det lokalpolitiske samt lidt om regeringssamarbejdet. Ligeledes berettede formanden også om EU- valget og folketingsvalget i sommeren 2019. Der var grundet den fyldige beretning ikke mange bemærkninger/kommentarer til formandens beretning og den blev enstemmigt godkendt, bemærker sekretær Erik Krogh.  

Efter valghandlingen og de sidste punkter på dagsordnen var der indlæg ved Ellen Trane Nørby og Daniel Staugaard.

Ellen takkede for hjælpen i.f.m. folketingsvalget og fortalte om de aktuelle emner i folketinget p.t. og det at Venstre nu skal agere opposition. Daniel fortalte om de lokalpolitiske sager, som er aktuelle i byrådet lige nu.

I byrådet skal Venstre også agere opposition, og inden vi ser os om, er der KV 2021, så der er nok at arbejde med, noterer foreningens sekretær.  

Bestyrelsen i Broagerlands Venstre er:

Formand Hans Valdemar Moldt
Næstformand Christian Jürgensen
Sekretær Erik Krogh
Kasserer Helle Johannsen
Medlem Lene Jørgensen
Medlem Kaj Christensen
Medlem Finn Jonasson
Medlem Jane Bie Rasmussen


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk