BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Vil gøre Jobcentret til dansk mester

07-12-2022Den politiske debat på Christiansborg og Jobcentrenes fremtid (trusler om lukning) får ikke politikerne i Sønderborg til at ryste på hånden Tværtimod. En ny arbejdsmarkedspolitik sætter det ambitiøse mål at blive Danmarks bedste til at hjælpe flest muligt til at være selvforsørgende.. 

Sønderborg Kommunes nye Beskæftigelsespolitik 2023-2026 er netop godkendt i Arbejdsmarkedsudvalget med otte indsatsområder, der sætter retningen for de kommende fire års beskæftigelsesindsats og har fokus på virksomhedssamarbejdet, uddannelse, ledige tæt på job, unge ledige, ledige længere fra job, flygtninge og indvandrere, sygemeldte og borgernes tilfredshed.
 
- I Sønderborg Kommune er vi ikke bange for at sætte barren højt, og med de otte indsatsområder er vejen til at blive Danmarks bedste jobcenter lagt. Grundværdien i Beskæftigelsespolitikken er ’Vi tror på dig’. Det vil sige, at vi tror på, at alle har potentiale og mulighed for at få et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv. Det grundsyn skal gennemsyre Sønderborg Kommunes møde med borgere og virksomheder over de næste fire år, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Jan Prokopek Jensen.

Beskæftigelsespolitikken bygger på erfaringer, resultater og viden fra forvaltningen, kommunens politikere og forskning på beskæftigelsesområdet og tager også højde for virksomhedernes og borgernes tilfredshed:
 
- Beskæftigelsespolitikken tager fat i flere, relevante områder, men vi har i udvalget især lagt vægt på, at beskæftigelsesindsatsen fortsat skal arbejde hen imod, at Jobcenter Sønderborg skal være virksomhedernes foretrukne rekrutteringspartner. Samtidig er borgernes tilfredshed også en vigtig parameter, som vi vil følge op på løbende, siger næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget, Kristian Bonefeld. 

Beskæftigelsespolitikken tager udgangspunkt i Byrådets overordnede visioner, og politikkens mål følges op halvårligt i perioden 2023-2026.
Sønderborg Kommune har defineret en ny ’Sønderborg-model’, som ranglister jobcentre landet over. Modellen viser, hvor godt Sønderborg Kommune klarer sig i forhold til landets øvrige kommuner på det overordnede mål om, at flest muligt er selvforsørgende og på de otte indsatsområder.


Hoved sponsorer

 

Sponsorer


Broager.dk