BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Vil lave kampagne for at få større opbakning

15-02-2021


Arkivfoto fra det seneste åbne møde i projektet, august 2020.

Pilotprojektet om etablering af nye bo – og arbejdsfællesskaber på Broagerland har været Corona-ramt ligesom så meget andet. Men ideen om at skabe nye former for bofællesskaber og nye former for arbejdsfællesskaber er levende.

- Men jo. Det har været op af bakke. Faktisk på mange måder. Men i projektgruppen kan vi se lys forude. Jeg tror, vi nu får noget konkret i gang. Så der er mange ting, der lysner, siger Ingebeth Clausen, Smøl, som er projektets daglige leder - og nævner tre eksempler på, at det lysner: Corona, Broagerland 3.0 og foråret.

Selvom coronaen har været noget af et benspænd, så er dejen ved at være formet til forårets indsats.

Ingebeth Clausen håber, at en kampagne for konkrete initiativer får lokal opbakning, herunder at lokalbefolkningen vil tilslutte sig et forslag om, hvordan visionen for Broagerland 3.0 kan blive til virkelighed. Efter planen vil forslaget blive fremlagt i løbet af marts.

-Fra omkring påske og et par måneder frem igangsætter vi en kampagne, der forhåbentlig fører til, at flere kommer til bedre at forstå, hvad Broagerland 3.0 går ud på og kan føre til.

Vi søger opbakning til, at der kan dannes en ny forening, som kan gøre ord til handling omkring et nyt bo- og arbejdsfællesskab på Broagerland. Der er udarbejdet et ideoplæg kaldet ”Mødestedet”, som bliver pudset af, så det snart kan offentliggøres, varsler Ingebeth Clausen.

Det skal vi holde et stort møde om, sikkert i april, og sammen med borgere på Broagerland planlægger vi som nævnt, at der skal etableres en ny forening, som så kan etablere en Erhvervsdrivende Fond.

-Hvad er dine forventninger til borgernes involvering?

-Jeg tror på, vi får dannet en forening, der kan stå for den erhvervsdrivende fond, og så skal der skaffes penge, så man kan begynde at se på ejendomme til et bo- og arbejdsfællesskab. Der er gode ideer til, hvad et sådant sted kan indeholde, forklarer Ingebeth Clausen.