BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Vil skabe en historisk vandrerute i Broager by

05-10-2018Broager Udviklingsforum har planer om at etablere en lille en lille historisk vandrerute på  ca 10 - 12 min som vil føre folk rundt i det historiske Broager og ned forbi Broager bymidte med QR koder, så man kan få en fortælling fra mobilen.


Der skal opsættes 12 pæle – fortællestokke - med en plade der beskriver historien fra stedet, en QRkode til at fortælle selve historien, og et kort der viser en vej til de andre historier i byen.
 

Især fra 1864 og 1 og 2 verdenskrig og Teglværkstiden er der gode historier fra i området som kan bidrage til fortællingerne.

Flere får med vandreruten kendskab til Broager by. Lokale børn og voksne får indsigt og viden om Broagers historie. Der bliver skabt en vandrerute i byen som kan bindes sammen med andre ruter.

Og turisterne får større udbytte 
Der kommer ca 25.000 besøgende til Broager kirke om året, som med sine karakteristiske spir, smukke kalkmalerier og figurer vækker nysgerrighed hos mange . Desværre er der intet som kan friste dem til at gå en tur i byen efter at de har set kirken. Det vil vi gerne lave om på, fastslår Dennis Kinastowski i ansøgningen til kommunen om at give støtte.

Vi  ønsker at skabe en alternativ rute i Broager som trækker turisterne ind til byen for at styrke kendskabet til byen og styrke den lokale dagligvarehandel.

Kommunen støtter

Den nye vandrerute er ét af de ni projekter, Forum har søgt penge til omkring bystrategien, og teknik- og miljøforvaltningen synes så godt om ideen, at man indstiller til politikerne på udvalgsmødet tirsdag den 9. oktober at give tilsagn om 40.500 kr., som dækker halvdelen af udgifterne. Den anden halvdel bliver søgt dækket hos Friluftsrådet.


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk