BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Vilde blomster fanger blikket, bl.a. langs Illervej

11-10-2020


Folk tog budskabet til sig - og betalte.

Erik Esmann på Drosselvænget i Broager har i mange år forsøgt og er lykkedes med at få landmænd på Broagerland til at lægge jord til, at Broager Jagtforening kan så vilde blomster i strimler langs deres marker.

Nu synes han, at kræfterne er til, at en anden bør tage over. Så hvem har lyst og mod på at gøre det til et projekt, at Broagerland i langt højere grad bliver en blomstermark med vilde blomster, spørger Erik Esmann.

- Mange kommunen gør jo en indsats og bidrager til, at det er interessant for landmænd at lægge jord til de vilde blomster. Netop de vilde blomster bidrager til biodiversiteten og til at øge bestanden af sommerfugle, andre mindre fugle og agerhøns, siger Erik Esmann til broager.dk. Han drømmer om, at endnu flere landmænd gør, som de 3-4, som jagtforeningen har aftaler med.

Han roser især Erik Lorenzen i Iller for imødekommenheden. På gåben, cykel eller i bil har man i flere år kunnet glæde sig over det vilde blomsterflor langs Illervej på Broagerland. Ikke så få er stoppet op og har plukket sig den fineste vildt-buket.

Jo. Jeg blev lidt sur

-Ja. Folk har plukket så mange buketter, at jeg i år syntes, vi skulle gøre opmærksom på sammenhængen. Hvis man ikke vil lade blomsterne være til gavn for insekter og dyreliv, kan man jo betale for frø til at så til foråret, siger Erik Lorenzen og erkender, at han faktisk blev lidt sur over, at blomsterne på privat jord bare blev plukket uden videre. - Jeg tænkte, at vi lige skulle markere, at det ikke er helt i orden. Og skiltet med en opfordring til at betale for buketten har virket. Vi har vel fået 800-900 kr. i kassen, fortæller Erik Lorenzen, som ejer marken.

-Det var alle tiders skilt. Vi glæder os da over, at folk er blevet opmærksom på, hvorfor der er sået vilde blomster – og at de godt vil bidrage til næste års køb af blomsterfrø, bemærker Erik Esmann.

Tænk på din landmand

Erik Lorenzen er opmærksom på, at der flere steder i landet bliver sået vilde blomster langs vejene, hvor store skilte opfordrer folk til at plukke en gratis buket med beskeden ”Tænk på din landmand”.

- Det er jo landboforeningerne, der står bag. Det er for at pleje landbrugets image, og jeg vil hellere bruge jorden på at støtte jagtforeningens arbejde for at øge biodiversiteten. For år tilbage havde vi ingen harer på Broagerland, men lad os lave bræmmer. Så kommer de. Og jægerne har selvfølgelig også ladet være at skyde dem. Nu er der fødekilder og harer over hele Broagerland. Det er mest for dyrenes skyld, at jeg lægger jord til, understreger Erik Lorenzen.

I de pletter og lavninger, hvor afgrøder har det svært, har han sået solsikker.  – Der strøer jeg solsikkefrø, som stadig står der og kan blive foder til nogle fugle. Det er lidt vildtpleje. Der er sikkert mange frø, det bliver jo stående., alt hvad der er gået i frø, får vi glæde af næste år. Lige nu er det en stor, spisekammer for fugle og fasaner. Når planterne får lov at stå og smide frø, hvor de står, kommer der rigtig mange blomster næste år. Striben langs vejen i år blev sået sidste år.

Jagtforeningen

Vi giver landmanden lidt penge fra jagtforeningen til at få lov at etablere en stribe med vilde blomster, og det er jagtforeningen, der sår de vilde blomster. Det har vi en landmand til at gøre, fortæller Erik Esmann.

-Jeg er overbevist om, at det er berigende for naturen og vildtplejen. De store kornmarker er golde arealer. Der er intet ukrudt eller blomster, der kan komme op. Og det giver ingen insekter. Og insekter er grundlag for alt fuglevildt. Så der er nytteværdi ved at så vilde planter.

Andre kommuner i Danmark har indgået aftaler for at skabe en større biodiversitet i deres område og har betalt enten såsæd eller andet, så mange flere landmænd kunne være interesseret i det. Selv har jeg ikke så meget energi. Men Sønderborg kommune kunne gå ind i et projekt på Broagerland, så Broagerland kunne blive en hel blomstermark. Det kunne være fantastisk. Men det kræver en primus motor. Ham eller hende efterlyser vi.

Du kan kontakte Erik Esmann på tlf. 7444 2083.

Noget har det hjulpet

Det er svært at sige, hvor meget indsatsen de senere år har hjulpet. Men jeg synes, der er lidt flere småfugle og andre, der nyder godt af det. Men jeg ville gerne, om der var endnu flere områder, der kunne blive tilsået med vilde planter. Jo mere det kan brede sig, jo flere insekter, fugle, fasaner og agerhøns får vi, noterer Erik Esmann.

 

 

 

 


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk