BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Broagers Udviklingsforum er en paraplyorganisation

02-07-2017På mødet torsdag aften den 22. juni blev det påny understreget, at den nye forening, Broager Udviklingsforum, ikke bliver en konkurrent til øvrige foreninger men tværtimod inviterer alle til at blive en del af arbejdet med at udarbejde en by-strategi for Broager.

Medio august vil hjemmesiden bringe input fra formanden for Hertugbyens Udviklingsforum og udvalgsformand Stephan Kleinschmidt til den videre dialog som optakt til et borgermøde, som kommunen indkalder til, formentlig i september. Målsdætningen er at engagere alle foreninger, som har et ønske om at skabe udvikling for Broager.

Som tidligere oplyst på hjemmesiden er det nye Udviklingsforum stiftet, efter at Udvalget for kulturel og regional udvikling har besluttet at udpege Broager som omådeinitiativ. Kommunen igangsætter nu et arbejde for en bystrategi i Broager.

Hertugbyens Udviklingsforum var og er omdrejningspunkt om det arbejde, kommunen igangsatte i Augustenborg i januar. Nu bliver det Broagers tur. Et tilsvarende udviklingsforum er dannet. Kommunen holder borgermøde i efteråret.

 

Se alle nyheder


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk