BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Broager Udviklingsforum er åben for alle

18-06-2017


Formålet med Broagers Udviklingsforum er:

At fremme de lokale interesser og initiativer, der bidrager til at styrke den samlende byudvikling og turistindsats i Broager. Udviklingsforummets formål er at være med til at udvikle Broager til gavn for handel, kultur, bosætning, natur og turisme.

At medvirke til at byen Broager fremstår som et attraktivt sted at besøge og bo i. En by som byens borgere kan tage del i og være stolte af, samt være med til at udvikle på følgende fire områder:

•                          Foreningsliv

•                          Fritidsliv

•                          Erhverv

•                          Turisme

Broagers Udviklingsforum er upolitisk, baserer alle aktiviteter på proaktiv kommunikation med alle involverede parter, formidler relevant information til områdets beboere, foreninger og virksomheder og kan fungere som områdets talerør i forhold til kommunale organer.

Ligeledes vil forummet deltage i byudviklingsprojekter og turistfremmende medlemskaber.

Alle fra området, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan deltage i foreningens aktiviteter, herunder foreninger, virksomheder og byens borgere. Udviklingsforummet arbejder uden medlemskontingent, men drives alene ved indtægter skabt af Udviklingsforummet.

Økonomisk støtte og sponsorater kan modtages fra foreninger, fonde, virksomheder, enkeltpersoner eller lignende.

Med den nye forening gør Broager, hvad man allerede har gjort i Gråsten og Augustenborg, nemlig stifter en forening, som kan være med til at arbejde for den positive udvikling i Broager by.

- Vi har valgt en bestyrelse på kun tre, men på generalforsamlingen til marts næste år skulle vi gerne være ni. Vi vil med andre ord sende det tydelige signal til alle, at vi holder bestyrelsespladser åbne, så man også kan melde sig efter kommunens borgermøde til efteråret, fortæller den konstituerede formand, Dennis Kinastowski. Han håber, at en række initiativer kan forankres i selvstændige arbejdsgrupper med støtte fra det nye udviklingsforum. – Vi skal meget gerne lykkes med at skabe resultater, vi som handel, erhvervsliv, foreninger og borgere bliver rigtig tilfredse med.

Se alle nyheder


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk