BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Nyheder

Borgermøde den 25. september -i hallen

10-08-2017Sønderborg Kommune inviterer til borgermøde i Broager den 25. september kl. 19-21 i Broager hallen, som har byens største mødelokale. Det oplyser kommunen til broager.dk.

Kommunen håber, at rigtig mange vil deltage med ideer og impulser. Mødet bliver nemlig startskuddet til at forme en bystrategi som en ramme for den fremtidig udvikling af Broager. I alt ni byer i kommunen vil få en bystrategi.

Bystrategierne har til formål at synliggøre de enkelte byers potentiale og identitet. Samtidig ønsker vi at få sat byerne ind i en fælles sammenhæng, så de samlet bidrager til en positiv udvikling af kommunen som helhed.

Arbejdet skal være med til at styrke samarbejdet og netværksdannelsen mellem byerne, politikere, erhvervslivet, borgere og øvrige aktører.

Augustenborg var den første ud af ni byer i Sønderborg Kommune, hvor borgerne er taget med gennem en strategiproces, der munder ud i en strategi for byen. Broager bliver den næste. De øvrige syv byer er Nordborg/Havnbjerg (samlet), Sønderborg, Gråsten/Rinkenæs/Egernsund (samlet), Høruphav/Hørup/Kirke Hørup (samlet), Vester Sottrup, Guderup og Fynshav.

Områdeinitiativ for Broagerland

Aftenens andet emne er et områdeinitiativ, som Udvalget for kulturel og regional udvikling har tager initiativ til. Områdeinitiativet omfatter ønsker til, hvordan hele Broagerland skal udvikle sig, og ifølge kommunen skal der selvfølgelig skabes en sammenhæng mellem, at Broager by får udarbejdet en bystrategi og landsbyerne har handleplaner forankret i landsbylaugene.

Bystrategien er politisk forankret i økonomiudvalget med borgmester Erik Lauritzen som formand. Onmrådeinitiativet er foranket i Udvalget for regional udvikling med Stephan Kleinschmidt som formand.

Se alle nyheder


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk